Jest umowa na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w GdyniGDDKiA

Jest umowa na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni

Orzech
Orzech
REKLAMA

Nowa trasa ma połączyć w przyszłości istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z rozwijającym się portem w Gdyni. Podstawą do tego będzie sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Wykonawcą została firma Mosty Katowice, które za sporządzenie dokumentacji otrzymają kwotę 8 001 765 zł. To kolejny krok w kierunku realizacji tej trasy. Przypomnijmy, że wcześniej Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji oraz podpisano porozumienie o finasowaniu prac przygotowawczych przez Centralny Port Komunikacyjny.

Przedmiot zamówienia:

Biuro projektowe wykona dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki, tj.:

- nr 1: węzeł Gdynia Chylonia - węzeł Kwiatkowskiego II,

- nr 2: węzeł Kwiatkowskiego II - węzeł Ofiar Grudnia ‘70,

- nr 3: węzeł Ofiar Grudnia ‘70 - węzeł Terminal Promowy.

Dla pierwszego odcinka wykonawca będzie musiał przygotować Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

Czas realizacji umowy to 18 miesięcy na samą dokumentację. Następnie zostanie ona zweryfikowana i zatwierdzona przez GDDKiA. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule "Projektuj i buduj".

REKLAMA
GDDKiA
GDDKiA

Droga Czerwona

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem.

Droga Czerwona takich ograniczeń nie będzie miała, poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych.

GDDKiA nie zapomina również o niechronionych uczestnikach ruchu, dlatego przewidziała realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA