Oddział Energa-Operator zainwestuje 160 mln zł w 2013 r.

Oddział Energa-Operator zainwestuje 160 mln zł w 2013 r.

Kalisz
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Około 150 mln zł w 2012 roku zainwestowano w modernizację i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej na terenie działania kaliskiego oddziału Energa-Operator. Jak informuje spółka na 2013 rok zaplanowano 160 mln zł i są to najwyższe nakłady inwestycyjne na przestrzeni ostatnich lat.

 

Nakłady poniesione w związku z przyłączeniem odbiorców energii elektrycznej oraz rozbudową sieci na potrzeby przyłączeń wyniosły blisko 80 mln, a na budowę i modernizację sieci blisko 70 mln zł. Celem spółki jest znacząca poprawa niezawodności zasilania. W 2012 roku wybudowano i zmodernizowano łącznie 342 km linii oraz 618 szt. stacji transformatorowych. Wymieniono 20 km przyłączy gołych na izolowane, przeizolowano 17 km linii SN na terenach leśnych. Zrealizowano również wymianę 5,6 km linii nn gołych na izolowane. Inwestycje te umożliwiają przyłączanie kolejnych, nowych odbiorców, a zarazem podnoszą bezpieczeństwo i jakość przesyłu energii elektrycznej.

 

Jeśli chodzi o automatyzację sieci i zdalne liczniki to Energa zamontowała 81 szt. rozłączników sterowanych radiowo. Celem inwestycji jest usprawnienie systemu sterowania siecią średniego napięcia. Dzięki odbieranym na bieżąco informacjom na temat stanu sieci, możliwe jest skrócenie czasu planowanych i awaryjnych wyłączeń dostaw energii elektrycznej. Sygnały są przekazywane przez system telekomunikacyjny łączący element wykonawczy z systemem dyspozycyjnym czasu rzeczywistego SCADA.

 

REKLAMA

Kalisz jest miejscem wdrożenia innowacyjnego w kraju programu zdalnego odczytu. Zainstalowano już liczniki u wszystkich mieszkańców miasta, wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z udogodnień, jakie przynosi realizacja tego projektu. Z uwagi na rosnącą atrakcyjność terenów zlokalizowanych w gminach Stare Miasto (autostrada A2) oraz Nowe Skalmierzyce (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Nowe Skalmierzyce), a co za tym idzie zwiększone zainteresowanie inwestorów przyłączaniem nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej, rozpoczęto budowę dwóch GPZ Krągola i Ociąż. Zmodernizowana zostanie również istniejąca w tych rejonach sieć elektroenergetyczna, która nie była w stanie zapewnić wymagań w zakresie mocy przyłączeniowej jak również niezawodności zasilania. Zakończenie pierwszego zadania zaplanowane jest na czwarty kwartał 2013 r., zaś drugiego na kwiecień 2014 r.

 

W 2013 roku kaliski Oddział Energa-Operator zamierza wydać ponad 160 mln zł. na inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną na swoim terenie. Przewiduje się między innymi wybudowanie i zmodernizowanie ok. 270 km linii oraz 212 szt. stacji transformatorowych. Zamontowanych ma być kolejnych 70 szt. rozłączników sterowanych radiowo. Zbudowana zostanie także rozdzielnia WN – Gizałki na potrzeby przyłączenia farmy wiatrowej.

 

Planowane jest zmodernizowanie istniejących GPZ-ów tj. Pleszew, Zagórów, Cienin, Kleczew. Unowocześnienie stacji ma na celu zainstalowanie nowoczesnej mikroprocesorowej aparatury zabezpieczającej i cyfrowego systemu telemechaniki umożliwiającego przesłanie pełnych danych o stanie urządzeń stacji oraz bieżącą analizę stanów zakłóceniowych w obiekcie. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy służb energetycznych i zmniejszenia awaryjności aparatury i urządzeń, a dzięki temu wpłynie na poprawę pewności zasilania odbiorców i skrócenie przerw w zasilaniu odbiorców.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA