Miasto wybrało wykonawcę remontu pasażu Schillera w Łodzi Urząd Miasta Łodzi

Miasto wybrało wykonawcę remontu pasażu Schillera w Łodzi

WIZUALIZACJE
Orzech
Orzech
REKLAMA

W poniedziałek 11 kwietnia odbyła się internetowa aukcja, mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac remontowych w pasażu Schillera w Łodzi. Wzięły w niej udział dwie firmy.

Internetową aukcję wygrała firma JAGEZ, która zaproponowała wyremontowanie pasażu Schillera za 17,5 mln zł. Kwota zagwarantowana na ten cel przez miasto to 7,7 mln złotych. Przed inwestorem weryfikacja złożonych dokumentów oraz podjęcie decyzji o ewentualnym zwiększeniu wartości inwestycji. Planowany start prac przy odnowie pasażu Schillera to koniec wakacji.

Urząd Miasta Łodzi

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację nowej nawierzchni oraz budowę fontanny wraz z komorą techniczną i instalacjami zasilającymi, która znajdzie się bliżej ulicy Piotrkowskiej. W ramach planowanej przebudowy pasażu Schillera wybudowane zostanie również nowe oświetlenie.

Bezpieczeństwo na terenie całego pasażu zostanie zapewnione dzięki zamontowaniu kamer i podłączeniu ich do systemu monitoringu miejskiego. W ramach inwestycji parking przed Domem Technika będzie zlikwidowany.

Urząd Miasta Łodzi
REKLAMA

Po przebudowie w pasażu Schillera pojawi się ponad 50 nowych drzew m.in. klony oraz grusze drobnoowocowe. Uzupełnieniem zieleni wysokiej będą krzewy, rośliny i trawy ozdobne rozmieszczone w rabatach i ozdobnych donicach (niskie sosny i cisy). Wybrano te gatunki, ze względu na to, że drzewa te będą odporne na zanieczyszczenia powietrza i trudne warunki pogodowe. Zostaną posadzone z podziałem na miejsca słoneczne i zacienione.

Główna oś pasażu zostanie podkreślona nasadzeniami kwitnącymi na biało. Liście niektórych roślin, głównie zimozielonych, zabarwią się jesienią na kolor brunatno-czerwony. Dzięki temu rabaty będą atrakcyjne przez cały okres wegetacyjny.

Rośliny, które mają pojawić się w rabatach, to m. in. cebulica syberyjska, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec mieszańcowy, ciemiernik orientalny, barwinek pospolity, jeżówka purpurowa, rozplenica japońska.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie i jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA