Państwo sprzeda grunty w Bielanach Wrocławskich za blisko 147 milionów?źródło: Open Street Map

Państwo sprzeda grunty w Bielanach Wrocławskich za blisko 147 milionów?

Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował 15 października wykaz nieruchomości do sprzedaży. Obejmuje on sześć nieruchomości w Bielanach Wrocławskich o łącznej powierzchni ponad 65 ha.
Wykazem objęte są działki numer 282/62, 282/68, 283/28, 283/31, 293/9 oraz 284/3. Trzy z nich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, w których wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 24 metrów. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa usługowa, produkcyjna, lokalizacja urządzeń fotowoltaicznych, z uzupełnieniem o drogi wewnętrzne.
Kolejne trzy nieruchomości zaplanowano pod tereny aktywności gospodarczej z urządzeniami towarzyszącymi. W tym wypadku przeznaczeniem podstawowym jest produkcja, usługi i bazy obsługi transportu i logistyki, w tym składy, magazyny i stacje paliw.


REKLAMA
Działki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S8 przy węźle Kobierzyce oraz istniejących hal logistycznych. Dojazd do nieruchomości zapewnia ul. Logistyczna.
Terminy i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA