Pierwszy krok do budowy obwodnic Słubicgov.pl

Pierwszy krok do budowy obwodnic Słubic

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Współpraca strony rządowej i samorządowej pozwoli na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową obwodnicy Słubic w województwie lubuskim. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 27 września 2023 r. Program inwestycji umożliwiający przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej dla obwodnicy planowanej do realizacji w ciągu drogi krajowej nr 31. Inwestycja ta została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Słubic to jedna z najważniejszych inwestycji planowanych na pograniczu polsko-niemieckim. Jej podstawowym celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Słubic oraz Drzecina. Dzięki rozdzieleniu ruchu lokalnego i tranzytowego nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym jego niechronionych uczestników. Nowa inwestycja przyczyni się także do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie poziomu hałasu i ilości spalin – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Słubic została zaplanowana jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu i długości ok. 10 km. Bedzie to trasa klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Nowe rozwiązanie komunikacyjne spowoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w tym zwiększy możliwości rozwojowe Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Realizacja obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31 będzie możliwa dzięki porozumieniu na rzecz współpracy, jakie planują zawrzeć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina Słubice. Przewiduje ono, że środki na realizację prac w ramach etapu przygotowawczego będą pochodzić z budżetu Gminy Słubice. Na etapie prac przygotowawczych planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), a także materiałów do decyzji środowiskowej. Za przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, pełnienie nadzoru i koordynowanie prac oraz prowadzenie rozliczeń finansowych będzie odpowiadać GDDKiA.

Program budowy 100 obwodnic

Kierowcy korzystają już z dwóch inwestycji zrealizowanych w ramach przyjętego w 2021 r. programu obwodnicowego. Są to obwodnice Smolajn w ciągu DK51 w województwie warmińsko-mazurskim oraz Brzezia w ciągu na DK25 w województwie zachodniopomorskim. W fazie realizacji jest 16 zadań o łącznej długości prawie 120 km.

W województwie lubuskim w realizacji jest obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Udostępnienie inwestycji kierowcom zaplanowano na IV kwartał 2024 r. Ponadto trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29. Rozpoczęcie realizacji tej trasy jest planowane w I kwartale 2024 r., a oddanie do ruchu w III kwartale 2027 r.

REKLAMA

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze cztery zadania z Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim:

- obwodnica Wschowy w ciągu DK12,

- obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31,

- obwodnica Przytocznej w ciągu DK24,

- obwodnica Dobiegniewa w ciągu DK22.

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA