Podpisano umowę na budowę nowego ronda w Oławie GDDKiA / Foto: Krzysztof Sottek

Podpisano umowę na budowę nowego ronda w Oławie

ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na budowę ronda w Oławie, które powstanie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic ks. F. Kutrowskiego (droga krajowa nr 94) oraz ulicy Lipowej (droga powiatowa nr 1570 D). Inwestycja wpłynie na uspokojenie ruchu i poprawę jego płynności, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg. Z nowego ronda kierowcy będą mogli skorzystać w 2025 r.

Zadanie, o wartości ponad 12 mln zł, zrealizuje Berger Bau Polska. Wybudowane zostanie czterowlotowe rondo, ścieżki rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem. Przebudowane zostaną zjazdy do przyległych posesji, kanalizacja deszczowa oraz kolidujące sieci. Wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wyburzony zostanie także budynek mieszkalno-usługowy przy ul. ks. F. Kutrowskiego 8.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 22 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 15 grudnia do 15 marca.

GDDKiA / Foto: Krzysztof Sottek
GDDKiA / Foto: Krzysztof Sottek
REKLAMA
GDDKiA / Foto: Krzysztof Sottek

Wspólna inwestycja

Inwestycja realizowana będzie na podstawie Porozumienia zawartego 3 października 2022 r. pomiędzy GDDKiA (zarządcą drogi krajowej nr 94) a Zarządem Powiatu Oławskiego (zarządcą drogi powiatowej nr 1570 D). Obie strony Porozumienia będą partycypować w kosztach wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo koszty projektu budowlano-wykonawczego, wykupu nieruchomości oraz rozbiórki budynku przy ul. ks. F. Kutrowskiego 8 pokryje Zarząd Powiatu Oławskiego.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA