Ruszyły prace na budowie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławiaźródło: Materiały inwestora

Ruszyły prace na budowie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

REKLAMA
Miesiąc temu, w lipcu, ruszyły pierwsze prace na budowie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia pomiędzy Łanami a Długołęką. Koszt całej inwestycji to 164,7 mln zł.
Generalny wykonawca przedsięwzięcia konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner) prowadzi już prace przygotowawcze do właściwej budowy, polegające m.in na niezbędnych pracach rozbiórkowych, wycince roślinności, a także na budowie dróg dojazdowych do placu budowy. W najbliższych dniach powinna rozpocząć się przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu a także przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 292. Prace wykonywane są zgodnie z wcześniejszym harmonogramem realizacji tej inwestycji.
Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8.
Droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2×3,50 m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów.
REKLAMA
Rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.
Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem "Długołęka" Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
UMWD
Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner) w ramach podpisanej umowy zapewni dziesięcioletnią gwarancję na prace budowlane. Zgodnie z harmonogram inwestycji, termin wykonania północnego odcinka WOW wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do 12 listopada 2022 roku. Inwestycja wartości 164,7 mln zł jest współfinansowana ze środków europejskich.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA