El. Jaworzno: Tauron pominął kilka znaczących dokumentów dostarczonych przez CNEEC?

El. Jaworzno: Tauron pominął kilka znaczących dokumentów dostarczonych przez CNEEC?

śląskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
- Nie zgadzamy się z decyzją firmy Tauron Wytwarzanie, która stwierdziła, że nasza oferta zawierała poważne błędy eliminujące nas z przetargu i naruszała zasady uczciwej konkurencji – pisze w oświadczeniu Sun Shuyu, project manager China National Electric Engineering Co w sprawie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
W poniedziałek, 4 lutego 2013 roku China National Electric Engineering Co. LTD. (CNEEC) złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej ws. wyników przetargu na budowę nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III.


- Firma CNEEC złożyła najlepszą ofertę w przetargu, o blisko 500 mln zł niższą od zaproponowanej przez Rafako. Również pod względem parametrów technicznych okazaliśmy się najlepsi. Nie zgadzamy się z decyzją firmy Tauron Wytwarzanie, która stwierdziła, że nasza oferta zawierała poważne błędy eliminujące nas z przetargu i naruszała zasady uczciwej konkurencji. Analizując uwagi jakie otrzymaliśmy w uzasadnieniu decyzji od Tauron Wytwarzanie doszliśmy do wniosku, że kilka znaczących dokumentów dostarczonych przez CNEEC nie zostało wziętych pod uwagę. Mamy również wrażenie, że Tauron nie zadał sobie trudu, aby wyjaśnić pewne niezrozumiałe dla siebie kwestie, ignorując najbardziej korzystną ofertę - pisze w oświadczeniu Sun Shuyu, project manager CNEEC.

 

Jak czytamy w piśmie CNEEC, dalsza analiza całego postępowania przetargowego skłania chińskie przedsiębiorstwo do wyciągnięcia wniosków, że Tauron zmieniał interpretację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po ogłoszeniu przetargu w stosunku do firmy Rafako, która do momentu złożenia oferty, podczas prekwalifikacji i w ofercie wstępnej powoływała się na potencjał firmy Siemens AG. - Naszym zdaniem na etapie ofert końcowych konsekwentnie Rafako winno złożyć do Tauron umowę z Siemens AG, a według naszych informacji z części oficjalnej ofert taka umowa nie została złożona. Nie wiemy dlaczego Tauron odstąpił od tego wymogu w stosunku do Rafako pomimo, że był on wyraźnie wskazany w wymogach przetargu – podkreśla Sun Shuyu.

 

- Zamawiający postawił się w roli arbitra w sporze między poddostawcami CNEEC i Alstom Power Inc., mimo, że ten spór podlega pod singapurskie, a nie polskie prawo. W czasie procesu przetargowego pojawiały się wysuwane przez Tauron Wytwarzanie nieuzasadnione spekulacje obciążające CNEEC, dotyczące stosunków gospodarczych podmiotów, które nie są uczestnikami postępowania. Jeśli chodzi o te podmioty Shanghai Boiler Works Co. Ltd i Alstom Power Inc, to według naszej wiedzy, nawet nie są one formalnie w sporze ze sobą – pisze dalej Project manager CNEEC.

 

REKLAMA

CNEEC uważa, że Tauron nie poczynił należytych i dokładnych starań, aby przeanalizować ofertę Rafako pod względem sprawdzenia deklarowanych parametrów technicznych i potwierdzenia, że firma posiada potencjał do wykonywania deklarowanego zakresu pracy.

 

Nasza firma bazuje w znacznej części zamówienia dla Tauron Wytwarzanie, na elementach produkowanych przez znane zachodnie firmy jak na przykład Siemens AG (dostawca turbiny), które są naszymi podwykonawcami na innych rynkach. Firmy te mają międzynarodowe doświadczenie i odpowiednie referencje. Praca nad przetargiem na budowę bloku energetycznego Jaworzno III trwała prawie trzy lata. W tym czasie odbyło się wiele spotkań z firmą Tauron oraz z polskimi podwykonawcami na temat technicznych aspektów zamówienia. Przygotowanie się do przetargu wymagało znacznych nakładów finansowych oraz stworzenia ponad 2000 stron dokumentacji technicznej. Nasza oferta w końcowym etapie przetargu okazała się najlepsza, będąc o prawie 0,5 mld zł niższa od ceny zaproponowanej przez Rafako – podkreśla CNEEC w oświadczeniu.

 

Przypomnijmy, że zarząd Tauron Polska Energia 24 stycznia poinformował o dokonaniu wyboru oferty na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum Rafako (lider konsorcjum) – Mostostal Warszawa.
Wartość oferty konsorcjum Rafako (lider konsorcjum) – Mostostal Warszawa wynosi 4 399 mln zł netto (5 411 mln zł brutto). Oferty złożone przez China National Electric Engineering, Alstom Power i SNC-Lavalin Polska zostały odrzucone, jako niespełniające wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Konsorcjum: China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. złożyło w Krajowej Izbie Odwoławczej odwołanie od decyzji Tauron Wytwarzanie. Odwołanie złożyło także konsorcjum: SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o., SNC-Lavalin Inc. i Hitachi Power Europe GmbH.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA