Trwają kolejne remonty w zabytkowym Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym ŚląskuJacek Halicki - licencja - CC BY 3.0 - wikipedia.org

Trwają kolejne remonty w zabytkowym Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku

REKLAMA

Jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych w Polsce, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku z roku na rok odzyskuje swój dawny blask. Trwają liczne prace rewitalizacyjne, jednak brakuje jeszcze wielu milionów złotych, aby zakończyć pełen remont tego wielkiego obiektu.

Od 2012 roku pałac należy do gminy Kamieniec Ząbkowicki. Od 2013 roku remontuje ten wielki, zabytkowy obiekt. Na prace rewitalizacyjne i remontowe pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim gmina wydała dotychczas już ponad 40 mln zł. Środki finansowe pochodziły głównie z zewnętrznych źródeł w postaci licznych dotacji. Wszystkie te przedsięwzięcia dostały dofinansowanie ze środków w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Skarbu Państwa - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Aktualnie na terenie zabytkowego pałacu pracują trzy firmy budowlane jednocześnie. Pierwsza z nich prowadzi prace polegające między innymi na odbudowie pięciu fontann, basenu, dwóch źródeł i 11-metrową kolumny zwycięstwa. Te prace rewitalizacyjne pochłoną kwotę 15 milionów złotych, które udało się pozyskać z funduszy norweskich.

Drugi wykonawca za 10 mln pochodzących z rządowej dotacji remontuje elewację frontową zabytkowego pałacu. Trzeci wykonawca odbudowuje łącznik pomiędzy salą balową i komnatami.

Wszystkie prowadzone aktualnie prace remontowe na terenie Pałacu księżnej Marianny Orańskiej mają się zakończyć w 2024 roku. Do zakończenia pełnej rewitalizacji obiektu pozostanie jeszcze wykonanie remontu pierwszego, drugiego i trzeciego piętra.

Na razie nie jest znana ostateczna kwota, jaką pochłonie całkowity remont tego zabytkowego obiektu.

Piotr Iskra - licencja - CC BY 3.0 - wikipedia.org

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim jest jednym z najpiękniejszych obiektów tego typu nie tylko na Dolnym Śląsku ale i w Polsce. Ufundowała go Marianna Orańska, księżniczka niderlandzka, żona pruskiego księcia Albrechta Hohenzollerna. Pałac zaprojektowany został przez wybitnego pruskiego architekta Schinkela, jednak znaczący wpływ na jego ostateczny wygląd miała sama Marianna, która nadzorowała jego powstanie na niemal każdym etapie jego budowy.

REKLAMA

Pałac po II Wojnie Światowej doszczętnie zdewastowała Armia Czerwona.

Źródło filmu: Gmina Kamieniec Ząbkowicki - youtube.com

Źródło filmu: Telewizja Sudecka - youtube.com

Źródło filmu: Radio Wrocław - youtube.com

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA