W Siechnicach pod Wrocławiem trwa budowa nowej elektrociepłowni za ponad miliard złotych Kogeneracja S.A.

W Siechnicach pod Wrocławiem trwa budowa nowej elektrociepłowni za ponad miliard złotych

FILMY + ZDJĘCIA
REKLAMA

W Siechnicach pod Wrocławiem trwa realizacja budowy nowej elektrociepłowni – priorytetowej inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Na plac budowy dotarły już kotły szczytowo-rezerwowe, turbiny gazowe i generatory. Instalacja urządzeń technologicznych prowadzona jest równolegle z budową konstrukcji budynków i sieci.

Nowa EC Czechnica stanowić będzie ważne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców południowej części Wrocławia oraz Gminy Siechnice. Jej uruchomienie umożliwi zastąpienie w 2024 r. elektrociepłowni węglowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Inwestycja wpisuje się w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa realizowaną przez Grupę PGE.

– Nowa elektrociepłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla Wrocławia i okolicznych gmin. Zwiększymy zdolności produkcyjne, wyprodukujemy więcej ciepła i energii elektrycznej dla większej liczby odbiorców. Dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego paliwa gazowego przewidujemy całkowitą redukcję emisji tlenków siarkii pyłów oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

15 października minął rok od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach. W tym czasie 12-hektarowy teren usytuowany między linią kolejową, ulicą Kościuszki i Stawową przeszedł diametralną zmianę. Na miejscu stanęły stalowe konstrukcje budynków. Na pierwszych z nich trwa już montaż pokrycia dachu i obudów zewnętrznych.

Nowa EC Czechnica:

Teren budowy został przygotowany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Jako pierwsze dotarły 4 kotły szczytowo-rezerwowe, które są już posadowione w budynku kotłowni. 2 turbiny gazowe Siemens SGT 800, wyprodukowane w Szwecji, przepłynęły Bałtyk, zostały przetransportowane z Gdańska do Siechnici wprowadzone na swoje fundamenty. Teraz odpowiednio zabezpieczone czekają na kolejne operacje montażu technologicznego. Dalszy montaż turbin będzie realizowany po wykonaniu ścian budynku głównego. W listopadzie planowane są kolejne dostawy wyposażenia technicznego – kotłów odzysknicowych i turbiny parowej.

– Projekt jest wielką operacją logistyczną, która jednocześnie angażuje pracowników KOGENERACJI, wykonawców i podwykonawców inwestycji. Istniejąca EC Czechnica pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców w Siechnicach i we Wrocławiu. Planujemy tak skoordynować prace, aby zagwarantować dostawy ciepła teraz i w trakcie uruchamiania nowej elektrociepłowni – podkreśla prezes Jedut.

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Gaz ziemny będzie źródłem energii dla urządzeń wytwarzających prąd i ciepło w nowej EC Czechnica, co wymagało połączenia instalacji elektrociepłowni z siecią przesyłową GAZ-SYSTEM. Gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia o długości 11 km został już wybudowany. Jego trasa przebiega przez gminy Oława, Domaniów i Siechnice. Spółka GAZ-SYSTEM w listopadzie rozpocznie napełnianie gazem tej infrastruktury. Prowadzone są konieczne inwestycje do wyprowadzenia mocy elektrycznej z nowej elektrociepłowni do systemu elektroenergetycznego.

Trwa montaż estakad technologicznych, budowa ciepłociągów oraz komór na wyprowadzeniu ciepła do Wrocławia i Siechnic. W ostatnich dniach września przeprowadzone zostały prace związane z wpięciem do sieci ciepłowniczej przyłącza nowej elektrociepłowni. Ciepłociąg będzie budowany pod ulicą Stawową, co spowoduje czasowe utrudnienia drogowe do końca grudnia br.

Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r.

Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energiai Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW („Energia Plus” i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021”).

WIZUALIZACJE:

Kogeneracja S.A.
REKLAMA
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.
Kogeneracja S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA