W Warszawie trwa remont zabytkowego Kościoła Najświętszego Zbawiciela fot. Jakub Zazula

W Warszawie trwa remont zabytkowego Kościoła Najświętszego Zbawiciela

FILM + ZDJĘCIA
Orzech
Orzech
REKLAMA

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie jest objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do Rejestru Zabytków. Ze względu na zły stan techniczny wież kościoła i liczne odspojenia elewacji, które stanowiły zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu obiektu od listopada 2019 roku trwają pracę zabezpieczające, a następnie prace remontowe i konserwacyjne.

W trybie pilnym został wykonany wokół kościoła montaż rusztowań systemowych wraz z elementami zabezpieczającymi przed odpadającymi fragmentami elewacji. Koniecznym stało się wykonanie prac polegających na demontażu uszkodzonych fragmentów elewacji, które groziły odpadnięciem, a następnie wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych filarów międzyokiennych i murów zachodniej wieży kościoła, które zapobiegają dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego i destrukcji substancji budowlanej zwieńczenia zachodniej wieży kościoła w postaci spięcia wykonanego ze stalowego rusztu. Istniejące spękania zostały zszyte lub sklejone zgodnie ze sztuką konserwatorską i budowlaną.

Wykonana ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego wieży zachodniej kościoła potwierdziła liczne pęknięcia, ubytki, odspojenia oraz leżące na gzymsach oderwane fragmenty tynków i części elewacji. Ustalono, że wieża ta została zniszczona podczas II wojny światowej, całkowitemu zniszczeniu uległ hełm wieży i jest prawdopodobne, że w ścianach wieży pojawiły się pęknięcia, które zostały tylko pokryte tynkiem. Wielkość i charakter tych pęknięć wymagała natychmiastowego wzmocnienia i remontu. Wykonano prace wzmacniające konstrukcję wieży wewnątrz i na zewnątrz kościoła.

Obecnie na podstawie projektu budowlanego, po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, wykonywane są prace remontowo-konserwacyjne, które pozwolą nie tylko zabezpieczyć kościół, ale i odsłonić jego walory architektoniczne.

Wykonywana jest m.in. renowacja powierzchni tynkowych, sztukaterii, kamieniarki oraz drewnianych części okien wieży, montaż instalacji odgromowej, obróbki blacharskie gzymsów i okien.

Parafia prowadzi rozmowy z firmami, które zajmują się oświetleniami tak, aby móc również przy okazji stojących obecnie rusztowań, wykonać prace, które pozwolą wyeksponować piękno Sanktuarium Matki Zbawiciela.

REKLAMA

Parafia może wykonywać prace na ile pozwalają środki finansowe i w tym zakresie jest całkowicie zależna od Darczyńców.

fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA