W woj. lubelskim GDDKiA wybuduje kolejne odcinki dróg ekspresowychFot. Łukasz Minkiewicz / GDDKiA

W woj. lubelskim GDDKiA wybuduje kolejne odcinki dróg ekspresowych

Orzech
Orzech
REKLAMA

Sieć tras ekspresowych w woj. lubelskim stale się zwiększa i liczy już ok. 230 km. W trybie Projektuj i buduj realizujemy kolejnych 13 odcinków dróg o łącznej długości niespełna 220 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowała RAPORT dotyczący aktualnego stanu budowy dróg ekspresowych w województwie lubelskim:

Obecnie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. powstaje obwodnica Chełma w ciągu drogi S12, a na obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu S19 dobudowujemy drugą jezdnię. Z kolei dla 11 odcinków dróg S12, S17 i S19 złożyliśmy wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po wydaniu tych decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

75 km drogi S12

Budowę 75-kilometrowego fragmentu trasy podzielono na cztery odcinki. Trwa budowa obwodnicy Chełma, gdzie zaawansowanie robót wynosi 23 proc. Dla odcinków Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm oraz Chełm – Dorohusk w tym roku złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest w toku.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy. Na 17 czerwca zaplanowano spotkanie dla mieszkańców gmin Trawniki oraz Siedliszcze, na którym omówimy warianty przebiegu drogi ekspresowej w rejonie Dorohuczy.

S17 z Zamościa do Hrebennego

Droga ekspresowa S17 między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie w zakresie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zakończeniu tej procedury, a następnie wydaniu decyzji ZRID, będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co planowane jest w tym roku.

S19 na północ od Lublina

REKLAMA

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Rozpoczęły się już prace przy budowie drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Obecnie trwają prace ziemne, usuwany jest humus i wykonywane są wykopy oraz nasypy, wymieniany jest także grunt. Z kolei dla odcinka Lubartów – Lublin Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnił warunki realizacji inwestycji. Prowadzone są prace nad aktualizacją dokumentacji geodezyjnej i wkrótce zostanie ona przekazana Wojewodzie Lubelskiemu, co pozwoli kontynuować procedurę związaną z wydaniem decyzji ZRID. Dla pozostałych odcinków S19 trwa ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach uzyskiwania decyzji ZRID.

Autostrada A2

Przez woj. lubelskie przebiegać będzie ok. 60 km autostrady A2. Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach realizacyjnych od Łukowiska do Białej Podlaskiej. W przypadku odcinka Łukowisko – Swory zaawansowanie robót wynosi 18 proc., z kolei budowa odcinka Swory – Biała Podlaska jest zaawansowana w 88 proc.

100 obwodnic i DK74

W woj. lubelskim, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, planowanych jest siedem inwestycji. W ramach tych zadań powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Przebudowane zostaną również drogi poprzeczne i skrzyżowania. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego i obiekty mostowe. Pięć z obwodnic planowanych jest w ciągu drogi krajowej nr 74. Są to obwodnice Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa. Ich łączna długość to ponad 40 km, a ich realizacja ułatwi przejazd trasą pomiędzy ekspresową S19 w Janowie Lubelskim a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Pozostałe dwie planowane są w ciągu DK82 (obwodnica Łęcznej) oraz w ciągu DK63/76 – obwodnica Łukowa.

Obecnie trwa budowa obwodnicy Dzwoli (wraz z rozbudową DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem). Z kolei dla obwodnicy Gorajca trwa procedura zmierzająca do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace będą mogły zacząć się po jej wydaniu. Pozostałe inwestycje są na etapie prac przygotowawczych – dla każdej z nich przygotowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej.

Dla obwodnicy Janowa Lubelskiego trwa procedura administracyjna, zmierzająca do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA