We Wrocławiu może powstać nowy park dla 100 tysięcy mieszkańców pięciu dzielnic

We Wrocławiu może powstać nowy park dla 100 tysięcy mieszkańców pięciu dzielnic

https://img.investmap.pl/user/3/35_%s.jpg
Orzech
REKLAMA
W stolicy Dolnego Śląska może powstać nowy, duży park dla ponad 100 tys mieszkańców pięciu dzielnic. Projekt został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Projekt nr 308 pod nazwą "Park 5 Osiedli - od dworca po Partynice - etap 1 - Renowacja Parku Andersa" przeszedł przez etap weryfikacji i został dopuszczony do głosowania, które rozpoczęło się w piątek, 18 września i potrwa do 5 października. Zweryfikowany budżet I etapu tego przedsięwzięcia to kwota 2 mln zł. Jest to projekt ponadosiedlowy.
Teren przyszłego parku znajduje się pośrodku Parku Andersa, obok stacji rozdzielczej, na granicy osiedla Huby i Powstańców Śląskich, przy ul. Kamiennej, na działkach nr 5/3, AR_26, Obręb Południe.
Etap pierwszy projektu zakłada renowację położonej najbliżej Wzgórza Andersa części Klina Południowego. W zaniedbanym parku, na powierzchni ok. 7500 mkw., między stacją rozdzielczą a ul. Kamienną, można urządzić bardzo atrakcyjną, otwartą przestrzeń parkową. Do tej pory brakuje jednolitej koncepcji zagospodarowania tego terenu, spinającej w jedną całość istniejącą infrastrukturę sportową na Wzgórzu Andersa, obiekty użyteczności publicznej (szkoły), lodowisko, korty tenisowe z otwartymi terenami zieleni parkowej. Najbardziej naturalną koncepcją zagospodarowania tej części byłyby polana rekreacyjna z licznymi ścieżkami, kwitnącymi krzewami i elementami małej architektury (altany, pergole, mostki, oczka wodne, urządzenia sportowe itp.
Park 5 Osiedli, Park Centralny, czy w końcu Klin Południowy - wszystkie te nazwy oddają znaczenie terenu, zaczynającego się przy Wroclavii, a kończącego się w okolicach Partynic, dla jakości życia prawie 100 tys. mieszkańców Wrocławia. Historia tego miejsca oddaje zaś stosunek miasta do parków osiedlowych. Teren został częściowo skomercjalizowany (sklepy wielkopowierzchniowe) częściowo ogrodzony (tereny wokół hoteli), częściowo zabudowany. W zamyśle planistów miał to być teren rekreacyjny, z zielenią parkową, napowietrzającą centrum miasta i poprawiającą jego mikroklimat. Przywrócenie funkcji tego terenu wymaga ponownego scalenia obszaru od Dworca PKP po wrocławskie Partynice w oparciu o zieleń parkową i tereny ogrodów pracowniczych.
Beneficjentami projektu będą mieszkańcy 5 wrocławskich osiedli (szacunkowa ilość osób - 100 tys): Hub, Powstańców Śląskich, Borku, Gaju, Ołtaszyna, a także Wojszyc i Partynic zainteresowani rekreacją i uprawianiem sportu. 
Projekt został oceniony pozytywnie. We wnioskowanej kwocie możliwa jest realizacja projektu przy uwzględnieniu poniższych uwag. Teren wymaga opracowania koncepcji dla całego parku (pow. ok 6,0 ha), która będzie przedmiotem konsultacji z mieszkańcami oraz będzie wymagała zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. W części terenu wnioskowanej do etapu I (dz. nr 5/3, AR-26, obręb Południe; pow. 7 500 mkw.), w ramach Funduszu Osiedlowego FRODO procedowane jest wykonanie koncepcji 3 wariantów zagospodarowania Parku Przygody w Parku Andersa, renowacja nawierzchni istniejącego placu zabaw dla starszych dzieci, montaż średniego zestawu do kalisteniki. Wskazana jest modernizacja albo przebudowa istniejących placów zabaw, szczególnie placu zabaw dla dzieci starszych. Oba place zabaw zlokalizowane w Parku Andersa mają już niemal 20 lat. Pilnego remontu wymaga wykonanie ścieżek (asfaltowe-spękane, częściowo mineralne z brakiem obrzeży) oraz modernizacja małej architektury (ławki, kosze, brak stojaków rowerowych). Nie ma potrzeby oświetlania Parku Andersa, istnieje działające oświetlenie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 mln zł
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem Projektu - Maciejem Borowskim, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarze (3)

Napisz komentarz
Igor B(gość)
Są dostępne wizualizacje??
Zielono mi(gość)
Za 2 miliony? To ile tam przybędzie zieleni i nowych drzew?
Staszewski(gość)
Super!

Najnowsze artykuły

Trzy firmy chcą remontować most Zwierzyniecki we Wrocławiu
Poznaliśmy oferty trzech firm, które zainteresowane są przeprowadzeniem remontu 123-letniego mostu Z...
Rynek magazynowy w Łodzi – logistyczne serce Polski
Polska Centralna to trzeci do co wielkości rynek magazynowy w Polsce, a także jeden z najważniejszyc...
Łódź: Ulica Wydmowa przeszła remont
Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Plan dla Osiedli. Prace obejmowały odcinek od ulic...
Kraków: Mieszkańcy zdecydowali – wyniki głosowania 7. edycji Budżetu Obywatelskiego
Zrealizowanych zostanie 195 projektów na łączną kwotę 32 mln złotych. Najwięcej zwycięskich zadań do...
Kraków: tereny pod kolejowymi estakadami zostaną zagospodarowane
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały zespół z udziałem miasta, którego zadaniem jest przygotowan...
Miasto sprzedaje atrakcyjną działkę tuż obok Dworca Głównego PKP. Znamy nową datę przetargu
Magistrat wystawia na sprzedaż nieruchomość położoną blisko zbiegu ulic Gwarnej i Kościuszki. Liczy...
Wrocław najbardziej aktywnym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce
Największe polskie miasta regionalne już drugi raz w tym roku wyprzedziły Warszawę pod względem iloś...
Znane wyniki głosowania w Legnickim Budżecie Obywatelskim 2020
W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego do głosowania zakwalifikowało się 41 projektów z 11 obs...
W gminie Miękinia powstaje nowoczesna fabryka z branży budownictwa
Na ponad 17-hektarowej nieruchomości w gminie Miękinia powstaje fabryka prefabrykacji elementów beto...
Żabka inwestuje na Dolnym Śląsku
Żabka Polska, mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, w tym roku dokonała największych w swojej...