Co zmieni się na Maślicach? Urzędnicy odpowiadają mieszkańcom

Co zmieni się na Maślicach? Urzędnicy odpowiadają mieszkańcom

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Remont chodnika przy ul. Rędzińskiej, budowa progów zwalniających na Fromborskiej i połączenie Reszelskiej z Królewiecką – m.in. o to wnioskowali członkowie Rady Osiedla Maślice. W tym roku zrealizowany będzie tylko pierwszy postulat.
Radni z Maślic aktywnie działają przy nagłaśnianiu problemów osiedla. Jak podkreślają, od 2012 roku dynamicznie się ono rozwija. Jest już zamieszkiwane przez blisko 11 tys. osób, a wraz z kolejnymi inwestycjami ta liczba wzrasta. Z tego powodu zwiększają się m.in. problemy komunikacyjne.
W tym roku obecni radni sformułowali Deklarację Maślicką, zawierającą postulaty dotyczące powstania nowych przestrzeni kulturowych, zmiany sposobu zabudowy osiedla oraz troski o tereny zielone. Dokument podpisał już prezydent Rafał Dutkiewicz, a do złożonego przez RO wniosku odniósł się Departament Infrastruktury i Gospodarki.

Chodnik przy Rędzińskiej w tym roku, przy Warmińskiej musi poczekać

Mieszkańcy długo czekają na remont chodnika przy ul. Rędzińskiej. Uszkodzenia w nim występowały jeszcze przed modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego, rozpoczętą w 2013 roku.
Sprawa dotyczy bezpieczeństwa pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, poruszających się na wózkach, oraz pozostałych mieszkańców – czytamy w złożonym wniosku.
Po uszkodzonym chodniku trudno poruszać się na wózkach, a na tym odcinku ulicy często dochodzi do przekroczenia prędkości przez kierowców.
Remont cząstkowy chodnika wzdłuż ulicy Rędzińskiej będzie zrealizowany w pierwszej kolejności jeszcze w bieżącym roku – odpowiada Elżbieta Urbanek dyrektor Departamentu.
Natomiast renowacja chodnika przy Warmińskiej możliwa jest najwcześniej w przyszłym roku, co będzie analizowane podczas planowania budżetu na kolejne lata. Rada osiedla może przyspieszyć realizację poprzez wykorzystanie Karty Zadań Inwestycyjnych.
Sprawa dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza że ulica Warmińska jest jedynym bezpośrednim łącznikiem ulic Maślickiej i Królewieckiej – podkreślają radni.
REKLAMA

Prace dopiero po powstaniu nowych domów

Przedstawiciele RO oczekują nowego połączenia dwóch głównych ulic Maślic za sprawą przedłużenia Reszelskiej. Ma to usprawnić komunikację wewnętrzną, ponieważ obecne drogi osiedlowe pełnią funkcje tranzytowe. Jednak plan miejscowy przewiduje przy Reszelskiej powstanie domów wielorodzinnych z terenami zielonymi i infrastrukturą drogową.
Przedłużona ulica Reszelska w kierunku istniejącej Królewieckiej służyć będzie przede wszystkim nowej zabudowie mieszkaniowej, wobec tego jej realizacja uzależniona jest od powstania przyszłego osiedla – stwierdza Urbanek.
Podobnie ma się sprawa z utwardzeniem ulicy Stodolnej i ponownym wydzieleniem chodnika, o co wnioskują radni. Niezabudowana strona drogi jest przeznaczona pod zabudowę jedno- i wielorodzinną.
W związku z powyższym proponuję, aby realizacja drogi została zaplanowana w powiązaniu z realizacją zabudowy mieszkaniowej.

Progi na Fromborskiej i zmiana ronda przy AOW

Radni z Maślic wnioskowali także o budowę progów zwalniających na ulicy Fromborskiej oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych, by samochody nie musiały stawać na chodniku. Pierwsza inwestycja zostanie zaplanowana w ramach środków na 2018 rok, natomiast w drugiej sprawie Wydział Inżynierii Miejskiej planuje spotkanie z RO po wakacjach.
Przedstawiciele Maślic oczekują również zmiany ronda przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na turbinowe, co miałoby usprawnić ruch na ul. Królewieckiej.
Oba ronda w ciągu Królewieckiej oznakowane są poprawnie i zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Przekształcenie ronda zwykłego na turbinowe spowoduje co prawda nieznaczne zwiększenie przepustowości skrzyżowania, ale poprzez zmianę relacji na poszczególnych pasach ruchu zwiększą się prędkości przejazdu przez nie, a tym samym pogorszy się bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów – argumentuje decyzję Elżbieta Urbanek.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA