Wrocław: Kończą się przygotowania do budowy Alei Wielkiej Wyspyźródło: Materiały inwestora

Wrocław: Kończą się przygotowania do budowy Alei Wielkiej Wyspy

REKLAMA
Miasto już kilkanaście miesięcy temu wybrało firmy Banimex i Azi-Bud na wykonawcę inwestycji. Projekt budowlany jest na ukończeniu, a prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Trasa, na którą składają się m.in. dwa mosty, pochłonie ponad 230 milionów złotych.
Aleja Wielkiej Wyspy powstaje w systemie "zaprojektuj i wybuduj". – Wykonawcy w takim systemie zależy, żeby jak najszybciej rozpocząć prace – mówi nam Krzysztof Świercz, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.
REKLAMA
Decyzja środowiskowa została wydana już w 2013 roku. Projekt budowlany jest na ukończeniu, a wykonawcze – w opracowaniu. Jednocześnie trwa uzyskiwanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Jak wyjaśnia Krzysztof Świercz, projekt to złożony proces – zwłaszcza w przypadku inwestycji tej skali.
To nie tylko dokument, na którym naniesione zostają kreski, ale rozbudowana dokumentacja (dziesiątki kilogramów papierów!) uzgodnień z gestorami sieci i najróżniejszymi instytucjami i spółkami państwowymi  jak na przykład Wody Polskie czy Tauron – tłumaczy Świercz. – Na AWW musieliśmy zaprojektować (i się udało) m.in. dwa mosty – jeden nad Odrą, a drugi nad Oławą, a to wymaga czasu i bardzo wielu uzgodnień.

WI liczą, że jeszcze w tym roku rozpoczną budowę. Ma potrwać 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od stycznia do końca lutego), a więc zakończyłaby się około 2023 roku. Spodziewają się, że sytuacja w kraju wywołana pandemią będzie miała wpływ na tę inwestycję, ale na ten moment trudno określić jej skutki.

234 miliony

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę Alei Wielkiej Wyspy we wrześniu 2017 roku. Zgłosiło się trzech chętnych. Najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez konsorcjum będzińskich firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. oraz Azi-Bud Sp. z o.o. W sierpniu dwa lata temu urzędnicy musieli, z powodu odwołania innego uczestnika, unieważnić wybór wykonawcy i (po zmianie przez Banimex i Azi-Bud kierownika budowy) ponownie ocenić złożone propozycje. Zwycięzca pozostał ten sam. Po dwóch miesiącach doszło do podpisania umowy. Miasto przeznaczy na ten cel 234 mln 326 tys. zł brutto (o blisko 300 tys. zł więcej, niż zamierzało wydać).

Warunki postępowania zakładały zakończenie AWW w ciągu 43 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia. Wykonawca w przeciągu trzech kwartałów miał przygotować projekt budowlany i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Następnie pół roku miał na wykonanie pozostałych prac projektowych. Gdy otrzyma niezbędne zezwolenia, w ciągu 26 miesięcy będzie zobowiązany przeprowadzić roboty budowlane. Do tego terminu nie wlicza się okresów zimowych (od 1 stycznia do końca lutego), choć w tym czasie firma ma prowadzić inne możliwe prace. Na koniec do czterech miesięcy potrwają odbiory zmierzające do oddania inwestycji do użytku.

Przebudowa dróg

Jednojezdniowa Aleja Wielkiej Wyspy ma połączyć al. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza. Wykonawca przebuduje węzeł al. Armii Krajowej i ul. Krakowskiej oraz poprowadzi nowy przebieg ul. Wilczej. Dalej zrealizuje skrzyżowanie dwupoziomowe głównej trasy z ul. Międzyrzecką. Ponadto zajmie się remontem dróg bocznych na odcinkach dojazdowych do nowych skrzyżowań (m.in. ul. Chełmońskiego, Dembowskiego, Olszewskiego oraz Urbańskiego) oraz na fragmentach przecinających się z nową trasą (w tym ul. Biegasa i Wittiga). Do tego powstaną nowe drogi wewnętrzne, obsługujące przyległe tereny.

Zwycięska firma wykona również projekt II etapu inwestycji, zaplanowanego do realizacji w przyszłości. Obejmuje budowę łącznicy zjazdowej z AWW do ul. Wilczej, oraz łącznicy w węźle ul. Międzyrzeckiej, a także łącznika AWW z ul. 8 Maja.

Widoki z mostów

Inwestycja zakłada utworzenie m.in. dwóch mostów i estakady. Zostaną wyposażone w doczepione wykusze, umożliwiające obserwację przyległych terenów. Ich głębokość wyniesie minimum 1,5 m, a długość – 5 m. Ze względu na brak ławek będzie można w nich wyłącznie stać.

Most nad rzeką Oławą będzie długi na około 340 m. Na jego przekrój złożą się m.in. ciągu pieszo-rowerowy o szerokości 4 m, ekrany akustyczne wraz z latarniami, oraz balustrady.

Długość mostu nad Odrą wraz z estakadą wyniesie natomiast ok. 690 m. Ich przekrój jest zbliżony do poprzedniej przeprawy, z tym że ciągi pieszy oraz rowerowy będą wydzielone, a na estakadzie na razie tylko pozostawiono rezerwę na ekran.

Ponadto na trasie powstaną dwa wiadukty: nad ul. Wilczą złożony z dwóch konstrukcji (o dł. 50 m) oraz ul. Wittiga (o dł. 10 m). Natomiast pod łącznicą obwodnicy (przy ul. Krakowskiej) wykonawca utworzy tunelowe przejście dla pieszych, będące kontynuacją już istniejącego.

Co nowego jeszcze?

Zmiany nastąpią także w komunikacji zbiorowej. Przy węźle al. Armii Krajowej-ul. Krakowska przebudowę przejdzie fragment torowiska oraz przystanki tramwajowy i autobusowy, a do tego powstaną nowe – wraz z dwudziestometrowymi zatokami. W rejonie węzła AWW-ul. Międzyrzecka znajdą się dwa przystanki w ciągu ul. Międzyrzeckiej i przy wale przeciwpowodziowym, a także dwie zatoki. Zostaną wybudowane także przy skrzyżowaniach AWW z ul. Olszewskiego, wraz z remontem torowiska, ul. Dembowskiego (z przebudową obecnego przystanku autobusowego) oraz ul. Mickiewicza – tutaj do tego zostaną zlokalizowane dwa przystanki autobusowe, a obecny tramwajowy czeka remont.

Mieszkańcy mogą się spodziewać powstania parkingów rowerowych w rejonie skrzyżowań AWW z ul. Mickiewicza, Dembowskiego, Olszewskiego, Międzyrzeckiej i Krakowskiej.

Inwestycja wymaga częściowej likwidacji ogródków działkowych "Oławka", "Politechnika", "Pod 3 Lipami" i "Heweliusz". Prace obejmą wymianę ogrodzeń, likwidację działkowej infrastruktury (altanek, szklarni, czy studni) oraz wykonania nowych alejek.

Jeśli chodzi o zieleń, to jej inwentaryzacja została opracowana w 2008 roku. Wykonawca musi więc ją zaktualizować i wskazać rośliny do wycinki. Jest jednak zobowiązany do przeprowadzenia nasadzeń zastępczych.

Zwycięska firma ma również, na życzenie miasta, przeprowadzić wśród okolicznych mieszkańców akcję informacyjną przed i w trakcie robót. Dotyczyłaby m.in. organizacji ruchu zastępczego. Realizowałby ją poprzez bilbordy i ulotki.

Komentarze (5)

Napisz komentarz
DavPro
"Wykonawca w przeciągu trzech kwartałów miał przygotować projekt budowlany i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę"  Minęło 1,5 roku - to chyba więcej niż 3 kwartały???
janzlasu(gość)
Zdrojewski zaczął przed powodzią w 1997. Od tamtej pory prawie co wiosnę trupa się wykopuje no i te same slogany..... "Wrocławskie Inwestycje liczą"  -  "Spodziewają się,"  - EPIDEMIA -  "na ten moment trudno określić jej skutki". Dajcie se spokój, zróbcie porządek z torowiskami, ulicami, chodnikami... Zadbajcie o to co zostało, a nie tam jakaś propaganda.
Koder(gość)
@
Głowacz
(gość)
8 czy 9 mają co to za różnica? Przypomnijmy, że Amerykanie świętowali koniec II wojny światowej 8 maja 1945 roku, Sowieci, a więc i dwie polskie armię 9 maja. Czy ta zmiana nazwy ulicy miała kilka lat temu jakikolwiek sens?
Hmmm wychowałam się na ulicy 9 Maja i zmiana liczby czyni dla mnie różnicę..
Głowacz(gość)
@
Wz
(gość)
Ul. 9 maja nie istnieje :)
8 czy 9 mają co to za różnica? Przypomnijmy, że Amerykanie świętowali koniec II wojny światowej 8 maja 1945 roku, Sowieci, a więc i dwie polskie armię 9 maja. Czy ta zmiana nazwy ulicy miała kilka lat temu jakikolwiek sens?
Wz(gość)
Ul. 9 maja nie istnieje :)
REKLAMA