DODAJ

Wrocław: Mieszkańcy obawiają się zmian w parku Grabiszyńskim. Miasto uspokaja

Sport i rekreacja / Wrocław
Wrocław: Mieszkańcy obawiają się
Mariusz Bartodziej
2018-09-12 07:49:49
Opracowywany projekt rewaloryzacji parku Grabiszyńskiego i Górki Skarbowców ma uwzględniać m.in. masterplan. Wrocławianie chcą jednak utrzymania naturalnego charakteru tego terenu. – Konsultacje wytyczyły kierunek opieki oraz rozwoju parku i zamierzamy się go trzymać – deklaruje Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

ZZM odpowiedział 28 sierpnia na pytania Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego. Poprzez złożony 16 sierpnia wniosek chciała się dowiedzieć, w jakim zakresie miasto uwzględni ustalenia z konsultacji masterplanu, które jego ustalenia zostaną wprowadzone oraz czy nadrzędną funkcją parku pozostanie ochrona przyrody i walorów historycznych. Ponadto była zainteresowana planowanym terminem ponownych konsultacji oraz dostępem do pełnej dokumentacji przetargowej (w tym ofert).

W toku opracowania projektu rewaloryzacji parku Grabiszyńskiego ustalenia całego procesu konsultacji masterplanu będą brane pod uwagę. Dodatkowo projekt rewaloryzacji będzie konsultowany przez wykonawcę – zapowiada Jacek Mól, dyrektor ZZM.Utrzymać wyznaczony kierunek rozwoju parku

Urzędnicy nie są w stanie na tym etapie stwierdzić, które z założeń masterplanu, i w jakim stopniu, zostaną wprowadzone, ponieważ projekt jest dopiero przygotowywany.

Konsultacje wytyczyły kierunek opieki oraz rozwoju parku i zamierzamy się go trzymać – deklaruje Jacek Mól.

Podkreśla, że wszystkie uwarunkowania (przyrodnicze, historyczne i kulturowe) będą na bieżące konsultowane, tak by znaleźć optymalne i kompromisowe rozwiązanie.

Proces poszerzania parku o nowe obszary, nowych nasadzeń, czy opieki nad nimi to działania, które będą trwały wiele lat – wyjaśnia Mól.

Wikimedia Commons


W kwestii udostępnienia ofert, ZZM sugeruje społecznikom umówienie spotkania. Natomiast daty omawiania opracowywanego projektu nie są jeszcze znane.

Wykonawca, po podpisaniu umowy, będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu dalszych działań, w tym określenia terminów opracowania dokumentacji i prowadzenia konsultacji – informują urzędnicy.

Podpisy za zachowaniem obecnego charakteru parku Grabiszyńskiego mieszkańcy zbierają w internecie. Dotychczas pomysł poparło ponad 1000 osób.

Wykonawca projektu już wybrany

Urzędnicy podzielili teren parku Grabiszyńskiego oraz Górki Skarbowców na sześć stref. Projekt rewaloryzacji pięciu z nich przygotuje pracownia Leaf Project Studio, w oparciu o przeprowadzone już studia i analizy, w tym masterplan parku Grabiszyńskiego. O szczegółach wyłonieniu wykonawcy i założeniach masterplanu pisaliśmy w sierpniu.

Materiały inwestora