Ossolineum ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich

Ossolineum ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Książąt Lubomirskich

Wrocław
Orzech
Orzech
REKLAMA
Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłosił dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu, które ma zostać wybudowane na pustej działce przy ulicy Szewskiej (obecnie znajduje się tam parking).
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. 
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Zwycięska pracownia lub architekt zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.
W I etapie konkursu (etap studialny) wymagane jest zaproponowanie, w sposób czytelny idei architektonicznej i zagospodarowania terenu, składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne projektowanej siedziby Muzeum, w II (etap realizacyjny) wymagane będzie przedstawienie koncepcji obiektu i zagospodarowania terenu, będących rozwinięciem założeń przedstawionych w I etapie.
W skład sądu konkursowego weszły następujące osoby: Maciej Miłobędzki – Przewodniczący (architekt O/Wr SARP), Maciej Hawrylak – Sędzia referent (architekt O/Wr SARP), Andrzej Poniewierka – Członek (architekt O/Wr SARP), Sędzia SARP, Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Janusz Czop – Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie.
Termin składania opracowań studialnych I etapu konkursu wyznaczono na 28.02.2018 r. – godz. 15. Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom nastąpi 14.03.2018 r. Termin składania prac konkursowych II etapu konkursu będzie możliwy do 24.04.2018 r. do godz. 15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.04.2018 r. 
Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł.
REKLAMA
I NAGRODA                            - kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł);- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową;- możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum.
II NAGRODA- kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł.
III NAGRODA- kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł.
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
fot. Kajtman

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA