Ranking najpopularniejszych dzielnic Wrocławiafot. investphoto.pl

Ranking najpopularniejszych dzielnic Wrocławia

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Południowa część Wrocławia – Krzyki – to najczęściej wskazywana lokalizacja przez klientów poszukujących mieszkań w tym mieście. Średnio dwóch na pięciu spośród klientów poszukujących mieszkania za pośrednictwem serwisu Otodom.pl wskazuje na tą dzielnicę.
Gdyby pogrupować wskazania w pięć dużych dzielnic wrocławskich, wyniki byłyby następujące:
Struktura podaży i popytu na wrocławskim rynku mieszkaniowym na podstawie oferty i zapytań w serwisie Otodom.pl, marzec 2017 r.
fot. Kajtman

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Otodom.pl
Jak widać, po ok. 40% spośród ofert, jak i klientów poszukujących mieszkań we Wrocławiu skupionych jest na terenie południowej części miasta – Krzyków. Kolejne dwie dzielnice Wrocławia pod względem wielkości popytu to Śródmieście i Fabryczna. Warto zwrócić uwagę na to, że o ile na terenie Fabrycznej skala popytu odpowiada mniej więcej udziałowi podaży w skali miasta, to w wypadku Śródmieścia zauważalna jest zdecydowana przewaga popytu nad podażą. Agata Polińska z serwisu Otodom.pl podsumowuje, że średnio mniej więcej dwóch na każdych pięciu poszukujących mieszkań w stolicy Dolnego Śląska wskazuje na Krzyki, po jednym na Śródmieście i Fabryczną, a ostatni z tej piątki wskazuje na Psie Pole lub Stare Miasto.
Na poniższym wykresie zaprezentowano natomiast najczęściej wpisywane frazy w wyszukiwarkę serwisu Otodom.pl – należy jednak dodać kilka słów wyjaśnienia. Choć na początku lat 90-tych dokonano podziału administracyjnego w mieście na mniejsze osiedla, to w świadomości mieszkańców bardzo silnie funkcjonuje jednak podział na 5 dużych głównych dzielnic miasta. Stąd też prezentowane poniżej dane stanowią mieszankę wskazań na większe dzielnice administracyjne, jak i małe osiedla, pozwalają jednak na zorientowanie się o kierunkach zgłaszanego popytu.
REKLAMA

Ranking popytowy wrocławskich dzielnic – odsetek zapytań zgłaszanych w serwisie Otodom.pl, marzec 2017 r.

fot. Kajtman
Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Otodom.pl
Wykres pokazujący najpopularniejsze kierunki wśród poszukujących mieszkań potwierdza utrzymującą się dużą popularność południowej strony miasta. Ze względu na swój mieszkaniowy charakter, znaczne rozmiary oraz atrakcyjność wśród Wrocławian, powiązaną z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, handlową i społeczną, uznawana jest ona za dobre miejsce do mieszkania. Agata Polińska z serwisu Otodom.pl dodaje, że w świadomości klientów popularniejsze są mniejsze osiedla, co widoczne jest szczególnie w wypadku Fabrycznej (brak wskazań na dzielnicę, ale częste wskazania na osiedla wchodzące w jej skład). Sytuacja taka nie jest już tak częsta w wypadku mniejszych dzielnic. Choć wskazania na poszczególne osiedla są porównywalne, skumulowana częstość wskazuje jednak na drugi, porównywalny ze Śródmieściem udział Fabrycznej po stronie popytowej rynku.
Przedstawione powyżej dane są jedynie statystycznym obrazem popytowej strony rynku, każdy klient ma swoje powody, którymi kieruje się prowadząc poszukiwania na rynku mieszkaniowym. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda popyt od strony rynkowej i uwzględnić to, jako jeden z czynników decyzyjnych (łatwiejsza ewentualna sprzedaż czy wynajem mieszkania)..
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA