Wrocław wyrasta na lidera centrów usług biznesowych

Wrocław wyrasta na lidera centrów usług biznesowych

Wrocław
tuWroclaw.com
tuWroclaw.com
REKLAMA

Najszybsze tempo wzrostu zatrudnienia, najwięcej centrów badawczo-rozwojowych, świetna opinia inwestorów o współpracy z miastem - wygląda na to, że Wrocław staje się polskim liderem w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Pozycję stolicy Dolnego Śląska potwierdza najnowszy raport ABSL.

W zeszłym roku pisaliśmy wam o tym, że Wrocław zdecydowanie wyróżnia się na tle innych polskich miast pod względem ilości osób zatrudnionych w centrach badawczo-rozwojowych, a także dynamiki wzrostu miejsc pracy centrach usług.

Najnowszy, tegoroczny raport ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) poświęcony sektorowi nowoczesnych usług biznesowych pokazuje, że stolica Dolnego Śląska nie zwalnia tempa i wyrasta na polskiego lidera.

W naszym mieście miejsc pracy w centrach usług biznesowych przybywa bardzo szybko. Liczba osób zatrudnionych w tej branży wynosi już 12,6 tysiąca.

- Wrocław to jedno z trzech miast (obok Krakowa i Warszawy), w których w ostatnim czasie (w okresie 2009-2011) przybyło najwięcej miejsc pracy. Wpływ na taki obraz miał m.in. duży wzrost zatrudnienia w takich centrach we Wrocławiu jak IBM, HP, Nokia-Siemens czy Tieto – tłumaczy Janusz Górecki, jeden z autorów raportu ABSL.

Liczba zatrudnionych we Wrocławiu, w ujęciu bezwzględnym, wzrosła o ponad 5,9 tys. osób. Nieco mniejszy przyrost zatrudnienia charakteryzował Kraków (5,4 tys. nowych miejsc pracy). W Warszawie powstało 4,3 tys. nowych miejsc pracy, a w pozostałych analizowanych ośrodkach od 1,4 tys. do 3,1 tysiąca.

Stolica Dolnego Śląska przewodzi też pod względem dynamiki rozwoju - liczba zatrudnionych w centrach usług pod koniec 2011 roku była o 86% większa niż w 2009 roku. Raport pokazuje też, że w ciągu minionych kilku lat udział Wrocławia w zatrudnieniu w sektorze zwiększył się najbardziej (o 2,9 punktu procentowego – z 12,0% do 14,9%).


O to, dlaczego zagraniczni inwestorzy tak chętnie wybierają Wrocław pytamy Ewę Kaucz z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

- Z opinii firm, które ulokowały swoje biura we Wrocławiu wiemy, że na ich decyzję miały wpływ takie czynniki jak dostępność potencjalnych pracowników - dobrze wykształconych osób władających językami obcymi, duża liczba studentów i absolwentów wrocławskich uczelni, wsparcie władz miasta, otwartość uczelni na współpracę z firmami, wysoka jakość życia w mieście i instytucje wsparcia dla ekspatów, jak międzynarodowy klub przyjaciół Wrocławia czy szkoły o międzynarodowym programie edukacyjnym – tłumaczy Ewa Kaucz.

Słowa te potwierdza Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego HP we Wrocławiu.

- Decyzja o ulokowaniu inwestycji we Wrocławiu została podjęta po szczegółowych analizach zasobów takich jak m.in. zaplecze wykwalifikowanych pracowników, infrastruktura komunikacyjna, biurowa i teleinformatyczna, wsparcie władz oraz potencjał rozwojowy miasta. Nie bez znaczenia był również klimat Wrocławia, oferta dla cudzoziemców oraz pozytywne nastawienie mieszkańców - mówi Agnieszka Orłowska.

Swojej decyzji HP, z perpektywy czasu, nie żałuje.

- Po 7 latach od uruchomienia inwestycji wiemy, że wybór był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. We Wrocławiu znaleźliśmy wszystko co potrzebne, aby z sukcesem realizować międzynarodowe projekty - dodaje Agnieszka Orłowska.

We Wrocławiu w 2011 roku mieliśmy 42 centra usług. Z tego 13 to centra usług outsourcingowych (BPO/ITO), 8 – centra usług wspólnych (SSC) i aż 21 to centra badawczo-rozwojowe (R&D). Stolica Dolnego Śląska jest jedynym ośrodkiem w kraju, w którym przeważają te ostatnie. Pracuje w nich 4,6 tysiąca osób.

- Miasto wyróżnia się na tle kraju pod względem udziału centrów R&D w ogólnej liczbie centrów - nie ma w tym przypadku, spory wpływ na taki stan rzeczy miały działania związane ze strategią ARAWu, prowadzone od wielu lat – wyjaśnia Janusz Górecki.

We Wrocławiu w centrach R&D pracuje ponad 1/3 osób zatrudnionych we wszystkich centrach usług. To zdecydowanie największa wartość w skali całego kraju.

- Miasto dąży do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy, stąd ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy działalność badawczo-rozwojową firm. Pozyskiwaniu podmiotów prowadzących tego rodzaju procesy sprzyja duża liczba studentów i absolwentów kierunków związanych z informatyką i inżynierią, bardzo wysoki poziom nauczania na Politechnice Wrocławskiej i działalność spółki EIT+. Firmy doceniają także działania miasta na rzecz popularyzacji nauk ścisłych wśród młodzieży, np. stypendia dla maturzystów zdających matematykę na poziomie rozszerzonym i podejmujących studia z zakresu nauk ścisłych i technicznych – wyjaśnia Ewa Kaucz.

Autorzy raportu zbadali też relacje między centrami usług a władzami lokalnymi. Przedstawiciele centrów zostali zapytani o jakość współpracy. I tu również mamy się czym poszczycić – Wrocław uzyskał najlepszą ocenę, dystansując Łódź.

- To istotna kwestia wizerunkowa, która pomaga w ściąganiu kolejnych inwestycji - potencjalni inwestorzy są bowiem zainteresowani dotychczasowymi doświadczeniami przedsiębiorstw funkcjonujących już na danym rynku – tłumaczy Janusz Górecki.

Duży wpływ w budowaniu tego pozytywnego wizerunku odgrywa Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

- Wrocław oferuje kluczowym inwestorom kompleksowe wsparcie typu one-stop-shop. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest jednostką, która współpracuje z inwestorami na każdym etapie procesu inwestycyjnego, oferując im pomoc i służąc jako przewodnik w gąszczu formalności. ARAW reprezentuje zarówno miasto, jak i blisko 30 ościennych gmin. Nie tylko pozyskujemy nowe inwestycje, ale dbamy także o firmy, które już ulokowały się we Wrocławiu, zapewniając im wsparcie poinwestycyjne, udział w kampaniach promocyjnych i propagując współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami technicznymi – dodaje Ewa Kaucz.

Zdaniem przedstawicieli obecnych we Wrocławiu centrów usług, to właśnie otwartość władz miasta na potencjalnych inwestorów jest jednym z powodów decydujących o sukcesie tego typu inwestycji w stolicy Dolnego Śląska.

- Jednym z powodów, dla których HP wybrało Wrocław był władze i uczelnie otwarte na współpracę z biznesem oraz spójna, długofalowa strategia pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Miasto może się pochwalić zespołem ekspertów – profesjonalistów służących kompleksowym wsparciem na każdym etapie realizacji projektu, nie tylko w trakcie podpisywania umów i uruchamiania działalności. To wielki atut w procesie pozyskiwania nowych inwestycji  i budowania wizerunku czołowej polskiej lokalizacji dla projektów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu - podkreśla Agnieszka Orłowska z HP.

Pełną treść raportu można znaleźć na stronie ABSL.

REKLAMA
Autor: Tomek Matejuk

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA