DODAJ

Wrocław: Wyniki finansowe Lokum Deweloper za I kw. 2018 r.

Wrocław
Wrocław: Wyniki finansowe Lokum
Orzech
2018-05-16 19:10:07
Grupa Lokum Deweloper osiągnęła marżę brutto sprzedaży w I kwartale 2018 r. na poziomie 35,6% (wobec ponad 34,5% rok wcześniej). Przychody pierwszego kwartału wyniosły 9,3 mln zł. Konsekwencją niskich przychodów w I kw. 2018 roku jest skonsolidowany wynik netto na poziomie -3mln zł (wobec -2,2 mln zł rok wcześniej).

Potencjał rozpoznań na rok 2018 w wysokości 973 lokali został zrealizowany w 75% – suma lokali objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi, rezerwacyjnymi oraz lokali rozpoznanych w wyniku wyniosła na koniec marca 728. Analogiczny wskaźnik dla 2019 roku wynosi 51%, tj. 419 sztuk.

Niski poziom przychodów zaksięgowanych w pierwszym kwartale roku jest związany z harmonogramem realizacji naszych inwestycji. Większość lokali, podobnie jak w 2017 r., zostanie przekazana klientom i uwzględniona w wyniku finansowym w drugiej połowie roku. Zaawansowana realizacja potencjału rozpoznań na koniec marca pozwala nam zakładać, że tak jak w latach poprzednich, zostanie on wykonany co najmniej w dziewięćdziesięciu procentach. Jednocześnie chcemy sprzedać ponad 1000 lokali, rozwijając się zarówno na rynku wrocławskim, jak i krakowskim – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Pierwszy kwartał był okresem wysokiej sprzedaży – 304 lokale objęto umowami przedwstępnymi i deweloperskimi (wzrost o 160% r/r), a po uwzględnieniu umów rezerwacyjnych osiągnięto wynik 485 lokali, co dało wzrost o 28% względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wysoka sprzedaż zaowocowała znacznym uszczupleniem oferty – na koniec marca obejmowała ona 516 lokali (spadek o 56% r/r.) W realizacji na koniec pierwszego kwartału było 1 760 lokali (wzrost o 20% r/r).

Uzupełnianie oferty jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Dokonaliśmy niedawno zakupów gruntów we Wrocławiu i Krakowie. W najbliższych kwartałach będziemy włączać do sprzedaży zarówno dalsze etapy realizowanych już osiedli, jak i zupełnie nowe projekty – mówi Bartosz Kuźniar.

W pierwszym kwartale grupa powiększyła bank ziemi o 7,6 hektara gruntów o wartości 73 mln zł, na których planuje budowę 1 383 lokali, z czego na Wrocław przypadło 4,2 ha o wartości 34,8 mln zł, a na Kraków – 3,4 ha o wartości 38,2 mln zł. Całkowity bank ziemi obejmujący inwestycje w realizacji i w przygotowaniu to 38 hektarów gruntów o wartości 273,4 mln zł. Umożliwi on budowę blisko 9 000 lokali, zabezpieczając produkcję Grupy na kilka kolejnych lat.

Nowe inwestycje w atrakcyjne grunty możliwe są dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej spółki.

Konsekwentnie realizujemy ponadprzeciętne marże na sprzedaży dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu. Posiadamy również jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w branży oraz bardzo komfortową strukturę zapadalności długu – dodaje Bartosz Kuźniar.

Źródło: materiały prasowe