Zagłosuj na Park Tarnogajski!

Zagłosuj na Park Tarnogajski!

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Od 28 września do 12 października mieszkańcy Wrocławia mogą głosować na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj zachęca, by wesprzeć stworzenie parku na Tarnogaju, przy ul. Bogedaina.
Inicjatywa powstania Parku Tarnogajskiego na terenach poprzemysłowych z pewnością powinna przyciągnąć mieszkańców okolicznych ulic np.: Klimasa, Tarnogajskiej, Gazowej, Nyskiej, Jesionowej, Pięknej czy Opolskiej. Wrocławski Budżet Obywatelski daje szansę na stworzenie na dawnych terenach przemysłowych, a obecnie przy nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej, przyjaznego terenu wypoczynkowego i rekreacyjnego. 
REKLAMA
Projekt „Zielony Tarnogaj” zakłada przygotowanie parku na terenie byłego niemieckiego cmentarza św. Bernardyna przy ulicy Bogedaina. Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj przekonuje, że wraz z rosnącą liczbą mieszkańców tej części Wrocławia, niezbędne jest odzyskanie terenu do tej pory dla nich niedostępnego. Park Tarnogajski, jak każdy park miejski, ma być zieloną przestrzenią publiczną, otwartą dla wszystkich. W parku zaplanowano ścieżki i trasy do spacerowania, a także obiekty małej architektury, jak np. ławki.
Aby zagłosować na projekt „Zielony Tarnogaj – Park przy ul. Bogedaina” należy w dniach 28 września – 12 października wypełnić internetowy formularz na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Głosowanie wymaga podania swojego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, należy także wskazać maksymalnie trzy numery projektów z trzech różnych progów kwotowych. Park Tarnogajski to projekt nr 428w progu budżetowym do 150 000 zł. Istnieje także możliwość głosowania na formularzu papierowym w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca. W głosowaniu może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Wrocławia – nie ma obowiązku stałego zameldowania.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA