KIO uznało odwołanie NDI w  sprawie A6

KIO uznało odwołanie NDI w sprawie A6

zachodniopomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, wyrokiem z dnia 22 czerwca 2012 roku uwzględniła odwołanie NDI w sprawie wykluczenia jej przez GDDKiA z postępowania przetargowego na II etap budowy węzła „Tczewska” na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską.

Izba orzekła, że odwołanie NDI wobec czynności zamawiającego, polegającej na wykluczeniu jej z przetargu należy uwzględnić i jednocześnie nakazała zamawiającemu, czyli szczecińskiemu oddziałowi GDDKiA unieważnienie czynności wykluczenia NDI z udziału w postępowaniu przetargowym i dokonanie ponownej oceny wniosku złożonego przez NDI o dopuszczenie do udziału w przetargu.

 

REKLAMA

Sprawa zaczęła się 15 maja 2012 roku, kiedy NDI zostało wykluczone przez GDDKiA z postępowania przetargowego na budowę węzła „Tczewska”. W oświadczeniu skierowanym do NDI, zamawiający wskazał, iż wykluczył wykonawcę, z którym rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność powołując się na rzekome rozwiązanie umowy przez GDDKiA dotyczące budowy odcinka Autostrady A4 z Brzeska do Wierzchosławic.

 

- Mam wielka satysfakcję, że KIO wydając wyrok o takiej treści, w pełni podzieliła nasze argumenty i , tym samym, uwzględniła nasze odwołanie. Nie może być takiej sytuacji, w której Spółka wykonawcza odpowiada za błędy popełnione przez zamawiającego, czyli GDDKiA i zostaje wykluczona z postępowania przetargowego na podstawie całkowicie błędnych i jednostronnie przyjętych założeń. Przypominam, że to my odstąpiliśmy w 2011 roku od kontraktu na A4 z powodu niewywiązywania się zamawiającego z zapisów kontraktowych – mówi Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA