Obsługa Wrocławskiego Roweru Miejskiego droższa jednak o nawet ponad 8 mln zł. Był tylko jeden chętnyźródło: Investphoto.pl

Obsługa Wrocławskiego Roweru Miejskiego droższa jednak o nawet ponad 8 mln zł. Był tylko jeden chętny

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Odwołanie Orange o faworyzowanie konkurencji okazało się nieskuteczne. Wymagania magistratu spełnił tyko Nextbike Polska. Będzie odpowiedzialny za wrocławski system w latach 2019-2022. Pakiet rozszerzony kosztuje prawie 25 mln zł,  podstawowy (minimum 2065 rowerów na co najmniej 200 stacjach) – o 4 mln zł mniej.
Urząd miasta rozstrzygnął 19 października (po prawie dwóch miesiącach) przetarg na uruchomienie oraz kompleksową eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych. Zamówienie obejmuje minimum 2065 pojazdów, w tym 65 niestandardowych, na co najmniej 200 stacjach wyposażonych w nie mniej niż 2000 stojaków. Początek jego okresu obowiązywania urzędnicy wyznaczyli na 28 września 2018 roku, a koniec na 31 grudnia 2022 roku. Zamawiający zastrzegł możliwość zwiększenia liczby stacji i rowerów, o ile koszt tego nie przekroczy 20 procent podstawowego wynagrodzenia brutto.
Jako jedyny ofertę złożył Nextbike Polska S.A. Za wykonanie zadania w niezbędnym zakresie oczekuje 20 mln 533 tys. zł brutto, a w rozszerzonym – 24 mln 639 tys. zł. Urzędnicy wybrali jego ofertę, mimo że planowali wydać 16 mln zł z uwzględnieniem opcji. Operator otrzymał komplet punktów nie tylko za cenę, ale i za przyłączenie dodatkowych stacji (20), udostępnienie rowerów z siedmiobiegową przekładnią wewnętrzną (700) oraz za czas na usunięcie awarii terminala (6 godzin).

Oskarżenia o nieuczciwą konkurencję

REKLAMA
Spółka Orange Polska S.A. złożyła 27 lipca odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie tego przetargu. Oskarżała zamawiającego, gminę Wrocław, o faworyzowanie Nextbike (obecnego operatora) i przygotowywanie warunków zamówienia tak, by mogła do niego przystąpić tylko ta firma. Szerzej o tej sprawie pisaliśmy w lipcu.
KIO wydała wyrok 10 sierpnia. Oddaliła złożone odwołanie i stwierdziła m.in., że oczekiwania wrocławskiego magistratu były adekwatne do wymagań, a zarzuty Orange zbyt ogólne, z użyciem "generalnych i niepotwierdzonych" stwierdzeń.

Raport z konsultacji gotowy

W czerwcu miasto opublikowało raport z konsultacji dotyczących rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Wskazało dokładne lokalizacje nowych stacji, a także przedstawiło rozwiązania, które zostaną wprowadzone od przyszłego roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA