DODAJ

Mieszkańcy walczą o stadion Włókniarza. Mają tam powstać mieszkania

Mieszkania i domy / Wrocław
Mieszkańcy walczą o stadion
Mariusz Bartodziej
2017-09-13 18:25:03
Przedstawiciele Rady Osiedla Pracze Odrzańskie złożyli 501 uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ponad 400 do planu miejscowego. Dotyczą działek przy ul. Stabłowickiej, na której znajduje się stadion Multimet-Włókniarz.

Mieszkańcy osiedla chcą zachować funkcjonujący stadion, ponieważ, jak podkreślają, już teraz brakuje im terenów rekreacyjnych. Z informacji RO wynika, że na jego terenie ma powstać osiedle wielorodzinne, składające się z kilkuset mieszkań.

Zaraz po wyborach do rad osiedli sygnalizowaliśmy na spotkaniu z Panem Prezydentem, odbytym 20 czerwca br., zagrożenie dla dalszego bytu stadionu, płynące ze strony lobby deweloperskiego i otrzymaliśmy zapewnienie, że miasto dołoży wszelkich starań, by powstrzymać te zapędy. Niestety, w kilka dni po tym spotkaniu doszła nas wieść, że właściciel terenu będące jego użytkownikiem wieczystym sprzedał działkę firmie Dom Development, nie powiadamiając Rady Osiedla o tym fakcie choćby pro forma – wyjaśniają przedstawiciele RO Pracze Odrzańskie w przygotowanej petycji.

Wnioskują o połączenie działek numer 39/2, 39/3 i 39/4, na których mieści się stadion, i zmianę przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i dróg publicznych na sportowo-rekreacyjną.

UM Wrocławia


Uzasadniają to sąsiedztwem starej historycznej poniemieckiej zabudowy jednorodzinnej, zwiększeniem intensywności wskaźnika zabudowy i związanymi z tym problemami komunikacyjnymi oraz utrudnieniem życia mieszkańców i negatywnym wpływem na środowisko.

Nie chodzi o wybudowanie nowego obiektu sportowego, ale o utrzymanie już istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, potrzebnej mieszkańcom Pracz Odrzańskich, Stabłowic i Maślic – argumentują.Stanowczy sprzeciw przeciwko inwestycji

By zwiększyć siłę złożonych wniosków, przedstawiciele RO Pracze Odrzańskie przygotowali również petycję. W stanowczych słowach nakreślają w niej całą sytuację i wnoszą o pozytywne rozpatrzenie wniosków.

Stadion od wielu dziesięcioleci był użytkowany zarówno przez klub piłkarski, jak i mieszkańców osiedla, którzy ze zdziwieniem, wręcz niedowierzaniem, przyjęli do wiadomości fakt pozbycia się "lekką ręką" tego obiektu bez pytania kogokolwiek o opinię. W pobliskich osiedlach nie ma podobnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, a już sam fakt udzielenia zgody, by należycie utrzymywane siłami społecznymi boisko przeznaczyć w sposób wręcz bezrefleksyjny pod zabudowę mieszkaniową, zdecydowanie rozmija się z zawartym w dokumencie (autorstwa Prezydenta Wrocławia) pt. STRATEGIA "Wrocław w perspektywie 2020 plus" punktem 6.2 poświęconym przestrzeni publicznej – oceniają.

Jak dodają, obecnie z obiektu korzysta Akademia Piłkarska Fair Play, klub SK Spartan Marszowice, mieszkańcy osiedli Stabłowice, Pracze Odrzańskie i Maślice oraz inne kluby sportowe z miasta.

Prosimy o postawienie się w sytuacji mieszkańców pobliskich budynków, którym z jednej strony odbiera się teren zieleni, wypoczynku i sportu, a z drugiej w to miejsce planuje się upchnąć kilkaset nowych mieszkań, wśród których nie powstanie najpewniej żadna infrastruktura towarzysząca i ułatwiająca życie zarówno dotychczasowym, jak i nowym, wprowadzającym się mieszkańcom osiedla – apelują radni.Duża działka tuż obok przygotowywana na sprzedaż

Miasto przygotowuje do przetargu teren o powierzchni aż 6,3 ha, przylegający do terenu boiska. Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Mogą tam powstać biura, obiekty kongresowe, konferencyjne, naukowe, badawcze bądź produkcyjne.

Nieruchomość objęta procedurą włączenia do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z uchwałą nr XIII/236/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław – informują urzędnicy.

UM Wrocławia