DODAJ

Coraz bliżej rozpoczęcia budowy Marina Park na Popowicach

Mieszkania i domy / Wrocław
Coraz bliżej rozpoczęcia budowy
Orzech
2017-11-30 12:47:41
Rank Progress S.A. po wielu latach przygotowań planuje w końcu ruszyć ze swoją największą inwestycją – projektem Marina Park we Wrocławiu, na Popowicach.

Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na budowę, wg szacunków Rank Progress S.A. mogłoby to nastąpić w I półroczu 2018 roku. Czas realizacji inwestycji podzielonej na kilka etapów będzie obejmował okres około 10 lat.

Łącznie powstanie ok. 135 tys. mkw. powierzchni użytkowej mieszkań oraz około 17 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest przez inwestora na około 767 mln złotych.

Obecnie Rank Progress S.A. zawarł porozumienie z gminą Wrocław w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Popowickiej we Wrocławiu. 


Jeszcze kilka tygodni temu inwestor planował realizację tej wielkiej i wieloetapowej inwestycji wspólnie z partnerem zewnętrznym. Przez prawie rok trwały negocjacje ze spółką z branży nieruchomości Central Fund of Immovables Sp. z o.o. (to spółka zależna od CFI Holding, czyli wrocławskiej firmy znanej wcześniej jako INTAKUS). Jednak w dniu w dniu 26.10.2017 r. Rank Progress S.A. nabył 50% udziałów w swojej spółce zależnej Progress VII Sp. z o.o. i tym samym został jej jedynym udziałowcem. W związku z tym inwestor poinformował oficjalnie w raporcie bieżącym z dnia 31.10.2017 r., iż uruchomienie przez spółkę Progress VII Sp. z o.o. projektu deweloperskiego związanego z zabudową mieszkaniową, biurowo-hotelową i usługową pod nazwą Marina Park nie nastąpi we współpracy ze spółką Central Fund of Immovables Sp. z o.o., o której to współpracy emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.


Zarząd Rank Progress S.A. poinformował również, iż w dniu 31.10.2017 r. spółka zależna Progress VII Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy przedwstępnej zakupu gruntów, o której spółka informowała w raporcie w dniu 20.12.2016 r. Zgodnie z podpisanym aneksem, strony umowy zobowiązały się przedłużyć termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej do dnia 20.12.2017 r.

BZ WBK sprzeda spółce Progress VII udział wynoszący 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działek 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4, o łącznej powierzchni ponad 58 tys. metrów kwadratowych oraz udział wynoszący 65/100 części we współwłasności posadowionego na tej nieruchomości budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Rank Progress S.A. ma pozostałe 35/100 udziału w opisanej nieruchomości. Kwota transakcji to 30 mln 750 tys. złotych brutto.


Źródło: materiały prasowe