DODAJ

Wrocław: Mieszkańcy chcą budowy wiaduktu wzdłuż alei Poprzecznej

Wrocław
Wrocław: Mieszkańcy chcą budowy
Mariusz Bartodziej
2018-01-27 22:56:06
Pomysłodawcy złożonej 5 stycznia petycji oczekują podjęcia współpracy władz województwa oraz miasta w sprawie budowy wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym przy dworcu Wrocław Sołtysowice i wpisania inwestycji do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Jednym z największych problemów mieszkańców stolicy województwa dolnośląskiego są korki drogowe. Problem ten widoczny jest również w północnej części Wrocławia, na osiedlach Sołtysowice, Kłokczyce, Psie Pole, czy Pawłowice i Zakrzów, które, ze względu na swoje umiejscowienie na obrzeżach miasta, są narażone na zwiększony ruch samochodowy w strefie podmiejskiej – piszą autorzy petycji.

Duża liczba kierowców i konieczność postoju przez przejazdem kolejowym

Przyczynę korków upatrują w użytkowaniu dróg nie tylko przez mieszkańców miasta, ale też sąsiednich gmin, którzy dojeżdżają do pracy, odwożą dzieci do szkół, czy spędzają we Wrocławiu czas wolny.

Do wyżej wspomnianych przyczyn tworzenia się zatorów drogowych można również doliczyć postój samochodów w trakcie zamkniętych szlabanów na przejazdach kolejowych. Ten na zamieszkałym przez ponad 2,9 tys. wrocławian osiedlu Sołtysowice jest tego przykładem. Droga wojewódzka nr 453, biegnąca od skrzyżowania z drogą krajową nr 98 do drogi krajowej nr 5, przez przejazd kolejowy wzdłuż alei Poprzecznej, jest główną trasą mieszkańców osiedla, a także stanowi objazd do osiedla Polanowice lub powiatu trzebnickiego – czytamy w dokumencie.

Mieszkańcy podkreślają również, że w pobliżu znajdują się duże obiekty handlowe oraz targowisko na terenie Młyna Sułkowice, które przyciągają kierowców, a co za tym idzie – zwiększają utrudnienia drogowe. Zwracają też uwagę na bezpieczeństwo, powołując się na przypadki zamknięcia się szlabanów, gdy samochody nie zdążyły jeszcze przejechać.

Z przeprowadzonych przez nas konsultacji i rozmów z kierowcami korzystającymi z drogi wzdłuż al. Poptrzecznej wynika, że czas postoju wynosi niejednokrotnie nawet więcej niż dziesięć minut, tworząc zator drogowy również na drodze krajowej nr 98 (ul. Bolesława Krzywoustego i al. Aleksandra Brücknera) – twierdzą pomysłodawcy wiaduktu.

Rozwiązaniem budowa wiaduktu

Rozwiązanie przedstawionego problemu ma przynieść budowa wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym. Wjazd na niego od strony Sołtysowic miałby rozpoczynać się na wysokości al. Kanonierskiej, a od drugiej – na wysokości skrzyżowania al. Poprzecznej i ul. Kowalskiej.

Proponowana przez nas inwestycja usprawni ruch w obrębie al. Poprzecznej, al.  Aleksandra Brücknera i ul. Bolesława Krzywoustego oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i kolejowego – argumentują autorzy petycji.

Dodają, że jest zgodna z założeniami aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, według której do priorytetów należy m.in. "poprawa jakości i standardów transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej)".

Piszą, że do zrealizowania inwestycji niezbędne jest przekazanie w ręce województwa dolnośląskiego działek nr 1/1 oraz 2/1 przez gminę i skarb państwa.

UM Wrocławia


Zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie proceduralnych prac związanych z analizą możliwości realizacji inwestycji przez Urząd Miasta Wrocław, UMWD, we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, a następnie wpisanie budowy wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym wzdłuż al. Poprzecznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 453 do projektu uchwały budżetwej na 2018 rok – kończą petycję mieszkańcy.