DODAJ

Wojskowe tereny na Kępie Mieszczańskiej idą pod młotek

Mieszkania i domy / Wrocław
Wojskowe tereny na Kępie
Mariusz Bartodziej
2017-12-19 17:23:30
Nowego właściciela nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną i usługi, położonych w rejonie ulicy Dmowskiego, mamy poznać 5 lutego. Będzie musiał zapłacić Agencji Mienia Wojskowego co najmniej 7,1 mln zł.

AMW ogłosiła zamiar sprzedaży zabudowanych działek o numerach 3/44, 3/46, 3/47, 3/49, 3/53, 3/56, 3/57 i 3/59, wraz z udziałem w połowie nr 3/54, o łącznej powierzchni 8533 mkw. Plan miejscowy przewiduje na nich realizację zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami.

Nieruchomości stanowiły część dawnego wojskowego kompleksu warsztatowo-magazynowego. Zlokalizowane na działkach obiekty magazynowe (budynek nr 13 na działce 3/57, wiaty na działkach nr 3/53, 3/56 i 3/57) są nieużytkowane od około dziesięciu lat. Budynek szkoleniowy numer 14 do grudnia 2015 roku służył jako hala zapaśnicza z zapleczem socjalnym klubowi WKS Śląsk Wrocław – wyjaśnia Małgorzata Weber, rzecznik prasowy AMW.

Jednokondygnacyjny obiekt szkoleniowy pochodzi z 1974 roku. Jego powierzchnia użytkowa liczy 529 mkw. Większy, 761 mkw., jest wybudowany w 1860 budynek magazynowy nr 13.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) należy zachować bryłę budynku, wysokość oraz historyczne podział i detale elewacji – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

AMW zaplanowała licytację na 5 lutego 2018 roku. Cena wywoławcza wynosi 7,1 mln zł.

Jednym z głównych ustawowych zadań Agencji Mienia Wojskowego jest zagospodarowanie (w formie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę) nieruchomości uznanych za zbędne przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki uzyskane z tego tytułu AMW przeznacza na realizację inwestycji mieszkaniowych dla żołnierzy  tłumaczy Weber.

Agencja Mienia Wojskowego


Przetarg na kolejne działki na Kępie Mieszczańskiej w przyszłym roku

AMW posiada jeszcze wiele działek na Kępie Mieszczańskiej, które w przyszłości zmienią właściciela. Wśród nich są te oznaczone numerami 3/12 i 3/37, o łącznej powierzchni 5632 mkw.

W latach 2011-2013 były przedmiotem przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W czerwcu 2013 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działki oznaczono jako tereny zielone – mówi Małgorzata Weber.

Nieruchomość nr 3/12 jest niezabudowana. Na nr 3/37 znajduje się jednokondygnacyjny budynek magazynowy, o powierzchni użytkowej 82 mkw.

Na obszarze Kępy Mieszczańskiej (w tym na działkach nr 3/12 i 3/37) trwają prace związane z budową infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne) na potrzeby obiektów mieszkaniowo-usługowych na sąsiednich terenach – oznajmia Weber.

Dodaje, że te nieruchomości zostaną wystawione na sprzedaż prawdopodobnie w IV kwartale 2018 roku.

Agencja Mienia Wojskowego