Wrocław: Nowy park i szkoła. Miasto odkupiło działki od wojskafot. Orzech

Wrocław: Nowy park i szkoła. Miasto odkupiło działki od wojska

Orzech
Orzech
REKLAMA
Miasto Wrocław przejęło w czwartek 20 sierpnia od Agencji Mienia Wojskowego dwie atrakcyjne działki w stolicy Dolnego Śląska. Obie  zostaną przeznaczone pod inwestycje dla mieszkańców. Finalizacja transakcji była możliwa dzięki przychylnemu stanowisku kierownictwa AMW oraz pomyślnym rozmowom z władzami miasta.
Na zakupionej na Kępie Mieszczańskiej działce powstanie nowy park, a przy ul. Zwycięskiej wybudowany zostanie nowy zespół szkolno-przedszkolny dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Dziś, 20 sierpnia, nastąpiło oficjalne podpisanie umowy przekazania obu terenów. Miasto po bonifikacie zapłaci za nie łącznie ok. 5,5 mln zł.
Cieszę się, że udało się porozumieć z Agencją Mienia Wojskowego i tereny trafią do miejskiego zasobu. Przekazanie tych działek jest bezpośrednio związane z planowanymi inwestycjami mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Zależy mi na szeroko rozwiniętej polityce społecznej i rozwoju zielonego miasta. Park w centrum miasta i zespół szkolno-przedszkolny na dynamicznie rozwijających się Partynicach, wpisują się w ideę osiedli kompletnych.
– Mając na uwadze ustawowe zadania Agencji oraz istniejące możliwości prawne, a także plany miasta związane z lokalizacją parku na Kępie Mieszczańskiej i utworzenia szkoły w rejonie ul. Zwycięskiej, nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania. Nasza pozytywna decyzja w tej sprawie to również przykład zrozumienia dla potrzeb mieszkańców oraz wsparcia przez AMW postulatów aktywnej lokalnej społeczności. Cieszę się z efektów naszej współpracy, bo wypracowaliśmy rozwiązania korzystne dla obu stron – mówi Piotr Jastrzębski, zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego. 
– Łączna wartość 11 działek (w tym jednej drogowej) sprzedanych z bonifikatą na rzecz Wrocławia to blisko 24,5 mln zł. Oznacza to, że AMW sprzedaje miastu działki za 1/4 ich wartości rynkowej, a w zamian przejmie do swojego zasobu nieruchomość należącą do Skarbu Państwa w rejonie ul. Ignuta o wartości blisko 12 mln zł. Dzięki tej transakcji Agencja zyska nieruchomość i środki finansowe na realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych dla polskich żołnierzy, a miasto kupi z bonifikatą tereny, na których zrealizuje istotne dla Wrocławia zadania należące do samorządu – dodaje Jastrzębski.
Urząd Miejski Wrocławia

Jak będą wyglądały planowane inwestycje?

Zakupiona nieruchomość na Kępie Mieszczańskiej, to zespół 10 przyległych działek na północnym skraju wyspy w obrębie ulic Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego. Miasto Wrocław wykupiło teren o powierzchni 3,9 ha za kwotę 2,6 mln zł. Powstanie tam zupełnie nowy park w niemal samym centrum miasta. 

Nowy park na Kępie Mieszczańskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił już pracowni Creoprojekt Bartosz Żmuda przygotowanie koncepcji uwzględniającej sugestie i wytyczne mieszkańców (ankieta przeprowadzona na facebookowej grupie Park na Kępie Mieszczańskiej), miasta oraz deweloperów inwestujących na wyspie. Zakłada przeznaczenie centralnej części obszaru pod miejski park z oświetleniem, zielenią wysoką i niską, ławkami, śmietnikami oraz stojakami na rowery. Ma przez niego prowadzić aleja spacerowo-biegowa wśród szpalerów drzew. Fragment terenu będzie, zgodnie z koncepcją, otwartą przestrzenią pod piknik lub grę w badmintona.
Projektanci zaplanowali w południowej części parku plac z fontanną posadzkową typu dry plaza, a w północnej – bulodrom, stoliki do gry w szachy i kilka leżaków zlokalizowanych na wzniesieniu. Nad rzeką mają się też znaleźć m.in. boiska do koszykówki i piłki nożnej, siłownia zewnętrzna, wieża widokowa, rynek osiedlowy z oczkiem wodnym, plac zabaw, pumptrack dla dzieci, ogrody nauki, a także pomosty z mariną dla łódek. W tym rejonie parku alejki byłyby w większym stopniu nieregularne, a zieleń miałaby charakter naturalistyczny.
REKLAMA
Investphoto.pl

Starania w WBO

Mieszkańcy postanowili powalczyć we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim o środki na przeprowadzenie pierwszych prac. Zgłosili ponadosiedlowy (2 mln zł) projekt nr 1 "Park Mieszczański – Nowy centralny park Wrocławia". Przewiduje uporządkowanie terenu, wytyczenie alejek oraz nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki przejęciu przez miasto tych terenów, projekt WBO, który został odrzucony ze względów formalnych, będzie mógł zostać powtórnie rozpatrzony. Publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie nastąpi 24 sierpnia. Do 31 sierpnia liderzy projektów mają jednak możliwość składania odwołań.
Urząd Miejski Wrocławia
Jeszcze przed oficjalnym przejęciem terenu, od 30 czerwca do 2 sierpnia, miasto przeprowadziło konsultacje społeczne z mieszkańcami. Podsumowujący raport jest jeszcze w przygotowaniu, ale już wiemy, że mieszkańcy chcą przede wszystkim zazielenienia tego terenu, dlatego na Kępie Mieszczańskiej zostanie zasadzonych ok. 230 drzew, a dodatkowa infrastruktura m.in. strefy zabaw, urządzenia sportowe czy wybieg dla psów mają być dobrym uzupełnieniem nowych nasadzeń. Na potrzeby konsultacji, ze zlecenia Zarządu Zieleni Miejskiej, została już przygotowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt rozmieszczenia parkowych alejek, ale ostateczna koncepcja będzie wypracowana po publikacji raportu z konsultacji społecznych.
Urząd Miejski Wrocławia

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Zwycięskiej

Druga z przekazanych dziś miastu przez Agencję Mienia Wojskowego terenów mieści przy się przy ul. Zwycięskiej na Partynicach. Jest to niemal kwadratowa działka o powierzchni 3,3 ha, która według planów miasta zostanie przeznaczona pod nowy zespół szkolno-przedszkolny.
fot. Jakub Zazula
Nowa placówka pomieści 1000 uczniów szkoły podstawowej oraz 200 przedszkolaków. Oprócz sal lekcyjnych, nie zabraknie pracowni komputerowych, sal gimnastycznych, świetlicy czy biblioteki z czytelnią. Na zewnątrz powstanie boisko, plac zabaw dla dzieci klas I-III oraz parking. Miasto zarezerwowało na przyszły rok ponad milion złotych na realizację konkursu na projekt koncepcyjny placówki. Uporządkowany musi być także przekazany teren  znajdują się na nim obecnie budynki gospodarcze. Według wstępnych szacunków budowa szkoły będzie kosztowała 67 milionów złotych, a nowy obiekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 2025 roku.
Urząd Miejski Wrocławia

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA