Gmina Kąty Wrocławskie chce przeznaczyć w 2018 roku 50 mln zł na inwestycje

Gmina Kąty Wrocławskie chce przeznaczyć w 2018 roku 50 mln zł na inwestycje

Dolny Śląsk
Orzech
Orzech
REKLAMA
Jeszcze w grudniu radni mają podjąć uchwałę budżetową gminy Kąty Wrocławskie na 2018 rok. Przewidziano w niej wydatki na inwestycje na poziomie prawie 50 mln złotych.
Projekt budżetu tej podwrocławskiej gminy na 2018 rok jest rekordowy. Co roku jest on wyższy ze względu na rosnące dochody gminy i dzięki zwiększającym się dochodom z podatków PIT i CIT. W gminie Kąty Wrocławskie jest sporo średnich i małych firm, ale także coraz więcej dużych inwestorów.
Wg wyliczeń dochody mają osiągnąć 127 mln zł. Wydatki zaplanowane przez Kąty Wrocławskie osiągną poziom prawie 150 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono blisko 50 mln zł. To oznacza, że deficyt w gminnej kasie wyniesie nieco ponad 23 mln zł.
Część z wydatków na inwestycje ma zostać pokryte (o ile tak zadecyduje rada gminy) zaciągniętym kredytem, w tym również na warunkach referencyjnych głównie na budowę kanalizacji.
Wśród inwestycji drogowych przewidzianych na 2018 rok planowana jest między innymi budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, budowa dróg w Cesarzowicach, Mokronosie Dolnym, Nowej Wsi Wrocławskiej, oraz przy l. Krótkiej, Legionów i Korczaka w Kątach Wrocławskich i ul. Willowej w Smolcu. 
REKLAMA
W planach dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami przewidziano na 2018 rok zakup mieszkań komunalnych oraz rewitalizację rynku w Kątach Wrocławskich wraz z remontem kościoła, w którym powstanie biblioteka z czytelnią i regionalne muzeum.
Najdroższą inwestycją w 2018 roku (koszt to 8,65 mln zł), będzie przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie. Gmina planuje również zakup działki i wykonanie projektu pod budowę nowego zespołu przedszkolno-szkolnego w Krzeptowie (koszt to 1,35 mln zł). 7,05 mln zł przeznaczono na budowę przyszkolnego basenu w Kątach Wrocławskich.
Wśród inwestycji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska największe wydatki przewidziano na budową kanalizacji sanitarnej – wschód (5 mln zł) oraz rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich (1,328 mln zł). Gmina planuje również modernizację budynków ośrodka zdrowia i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA