GDDKiA wskazała wariant budowy trasy ekspresowej S5 Sobótka - Świdnica - Bolków GDDKiA

GDDKiA wskazała wariant budowy trasy ekspresowej S5 Sobótka - Świdnica - Bolków

MAPY
REKLAMA

Zrobiono kolejny kroku ku budowie nowego odcinka trasy ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku, który połączy Sobótkę i Aglomerację Wrocławską ze Świdnicą i z Bolkowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wskazała właśnie wariant przebiegu tej nowej drogi.

Zbliżamy się do zakończenia etapu I – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną budową odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Do złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarekomendowała przebieg tej drogi według wariantu wynikowego WIV.

W 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla budowy/rozbudowy autostrady ok. 80 km A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowy ok. 50 km drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona była jednocześnie dla tych odcinków.

W ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla wszystkich analizowanych wariantów przebiegu A4 i S5 przeprowadzono wszystkie możliwe badania terenowe dla wstępnego określenia warunków gruntowych. W okresie od października 2021 r. do października 2022 r. wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza. W styczniu i lutym 2022 r. odbyły się w formie zdalnej dwie tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem gmin, przez które przebiegają rozpatrywane warianty autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. To w sumie dziewiętnaście spotkań informacyjnych, które trwały łącznie ok. 54 godziny. W listopadzie 2022 r. odbyło się sześć kolejnych spotkań informacyjnych, stacjonarnych, ze społeczeństwem wszystkich gmin.

Dokumentacja etapu STEŚ dla zakresu drogi ekspresowej S5 była przedmiotem posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które odbyło się 2 marca 2023 r. Po posiedzeniu wprowadzane były zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń ZOPI.

Z uwagi na złożoność tematyczną, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad podzielono na dwa etapy. I etap odbył się 2 października 2023 r. Podczas II etapu KOPI, 13 października br., omówiono wszystkie kluczowe aspekty warunkujące wybór wariantu do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

GDDKiA
GDDKiA

Wybór wariantu i dalsze etapy

Spośród wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości, w protokole KOPI zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w wariancie wynikowym WIV. Jako wariant alternatywny GDDKiA wskazała WIII.

GDDKiA
GDDKiA

Wszystkie analizowane warianty przewidywały przebieg po nowym śladzie, bez ingerencji w istniejące pasy drogowe, poza miejscami przecięcia obecnej DK5 i DK35 z planowaną S5 i połączenia z jej węzłami. W ramach zadania miałaby powstać nowa dwujezdniowa, dwupasowa droga ekspresowa o długości ok. 50 km pomiędzy Sobótką a Bolkowem. Na trasie miałoby powstać osiem węzłów drogowych: Olbrachtowice, Tworzyjanów, Marcinowice, Świdnica, Wałbrzych, Świebodzice, Serwinów, Bolków.

Szczegółowy przebieg drogi ekspresowej S5 Sobótka - Świdnica - Bolków:

GDDKiA
REKLAMA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA

W I kw. 2024 r. GDDKiA planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym etapem, po otrzymaniu DŚU, będzie przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
www(gość)
Fajne mapy... Takie nieczytelne i rozmazane.
REKLAMA