DODAJ

Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka)

[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 361764[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 21343[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 362335
[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 322195[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 322196[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 322197[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 322183

Wschodnia Obwodnica Wrocławia (WOW) docelowo połączy al. Karkonoską w okolicy autostradowego węzła Bielany z drogą krajową 98 w Długołęce.  Droga, mająca status drogi wojewódzkiej ma na celu poprawę komunikacji pobliskich miejscowości powiatu wrocławskiego oraz zmniejszenie ruchu kołowego w mieście Wrocław. Całkowita długość obwodnicy wyniesie 30 km, wraz z mostami na Odrze i Oławie.

WOW wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8, "Łącznikiem Długołęka" DK98, niespełna 3-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 i fragmentem al. Karkonoskiej stworzy zamknięty pierścień okalający miasto Wrocław.

Pierwszym elementem budowanej obwodnicy było rondo w Żernikach Wrocławskich, przecinające drogę wojewódzką nr 395, oddane do użytku w pierwszym kwartale 2007 roku. W czerwcu 2009 roku podpisano umowę z firmą Skanska, która finalnie zbudowała mosty nad Oławą i Odrą wraz z estakadą nad polderem Blizanowice.

Most im. gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. Nil, na etapie budowy zwanym Siechnice-Łany, stał się bardzo ważnym obiektem łączącym oba brzegi Odry. Dzięki budowli o długości 286 m mieszkańcy okolicznych miejscowości nie muszą wybierać się do Oławy lub na most Grunwaldzki, by znaleźć się po drugiej stronie rzeki. Most ma konstrukcję dwudźwigarową skrzyniową i był budowany w technologii nawisowej, która pozwoliła zrealizować projekt przy minimalizacji ingerowania w ekosystem.

Od lutego 2013 roku kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka WOW – między Łanami a Siechnicami. A pod koniec 2014 roku oddano do użytku fragment, który połączył Siechnice (rondo na drodze krajowej nr 94) z Żernikami Wrocławskimi (rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, będącej przedłużeniem ulicy Buforowej).

20 lutego 2017 władze Dolnego Śląska podpisały umowę z firmą Strabag na budowę 10-kilometrowego odcinka północnej części WOW łączącego Łany z Długołęką. W ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj" austriacki koncern miał zarobić blisko 105 mln zł, a kierowcy na nową trasę mogliby wjechać w 2020 r. Po przygotowaniu projektu i wykonaniu wstępnych prac w terenie wykonawca nie rozpoczął jednak budowy. Oczekiwał dodatkowych środków z racji zwiększonego zakresu prac. Strabag otrzymał zatem jedynie 10 mln za wykonanie projektu, a przetarg został rozpisany ponownie. W lutym 2020 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła, że za powstanie północnego odcinka WOW odpowiadać będzie konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia i Mirbud. Inwestycja warta blisko 165 mln zł ma zakończyć się w listopadzie 2022 roku.

Kością niezgody okazał się również południowy odcinek. Jednym z powodów opóźnień są protesty ze strony mieszkańców m.in. miejscowości Wysoka. Zabrakło również środków, by zrealizować inwestycję w formule "zaprojektuj i wybuduj" w całości.

18 lipca 2019 roku DSDiK ogłosiła o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj". 29 lipca podpisano umowę z firmą Budimex, której kosztorys opiewał na nieco ponad 30 mln zł.  Przy al. Karkonoskiej powstanie dwupasowe rondo, a nad linką kolejową nr 285 Wrocław – Świdnica Kraszowice – wiadukt o długości około 70 m. Następnie wykonawca wybuduje kolejne rondo z dwoma pasami (skrzyżowanie z ul. Niebieską), most nad Ślęzą, a za nim – jednopoziomowe, dwupasowe rondo (skrzyżowanie ul. Ołtaszyńskiej i Radosnej). Dalej droga o szerokości jezdni 7 m będzie przebiegać wciąż w wykopie. Nad nim (w Wysokiej) zwycięska firma utworzy kładkę dla pieszych. W Wysokiej powstaną ekrany akustyczne w formie półtunelu nad jezdnią. Na przecięciu z ul. Kutrzeby znajdzie się rondo o dwóch pasach ruchu. Ten odcinek (ok. 2,7 km) powstanie jako układ docelowy, czyli dwujezdniowy. Fragment od ul. Kutrzeby do Grota-Roweckiego (ok. 0,9 km) wykonawca zrealizuje w wariancie przejściowym – jednojezdniowym. Zostanie jednak zachowana rezerwa także pod trasę południową. W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają także ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej (w Wysokiej może przebiegać drogami osiedlowymi), dwie zatoki autobusowe (przy ul. Radosnej i Ołtaszyńskiej) oraz trzy parkingi po 35 miejsc każdy (w obrębie ronda przy ul. Radosnej/Ołtaszyńskiej). Odcinek od ul. Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich również powstanie w wariancie przejściowym z rezerwą pod trasę południową. Docelowy wariant (dwie jezdnie) ma być zrealizowany na dojazdach do rond. Oprócz budowy 2,5-kilometrowej trasy z ścieżką pieszo-rowerową wykonawca przebuduje jeszcze odcinek ul. Buforowej do granicy Wrocławia (ok. 200 m). Powstaną chodnik i ścieżka rowerowa.

10 stycznia 2020 roku rozstrzygnięto przetarg, który polega realizacji zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) - dokumentacja projektowa". Pracownia Contek Projekt Andrzej Met z Kielc ma wykonać zadanie najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły - [Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka)
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
wykonawcaSkanska S.A. Mirbud S.A. Budimex S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
realizacja inwestycjiIII kw. 2022
Logan 03.07.2020, godz. 12:31
Czy można gdzieś znaleźć informację czy wzdłuż obwodnicy na odcinku koło Kiełczówka oraz Kiełczowa będą ekrany wygłuszające ?
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 07.03.2019, godz. 11:02
[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 416472[Wrocław] Wschodnia Obwodnica Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka) 416473
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 27.09.2018, godz. 16:18
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) Budowa północnego odcinka wchodniej obwodnicy Wrocławia ruszy zimą. Projekt już sprawdzony
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 06.07.2018, godz. 19:56
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) Wójt Kobierzyc apeluje do marszałka województwa w sprawie WOW. Oczekuje realizacji wariantu omijającego Wysoką
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 28.06.2018, godz. 23:38
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) Wrocław: Spór na linii RDOŚ-urząd marszałkowski. Wydanie decyzji w sprawie WOW znów przedłużone
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 27.04.2018, godz. 18:24
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) Wrocław: WOW minie Wysoką? Mieszkańcy znów mogą składać uwagi
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 23.01.2018, godz. 23:42
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) Osiedlowy radny o decyzji zarządu województwa w sprawie WOW: To krok w dobrym kierunku
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 17.12.2017, godz. 22:02
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 11.12.2017, godz. 18:50
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 10.12.2017, godz. 22:45
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Obwodnica wschodnia (Bielany-Łany-Długołęka) [Wrocław] Ogłoszenie przetargu na realizację WOW możliwe na początku roku
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję