Plany remontów torowisk tramwajowych we Wrocławiu w 2022 roku źródło: MPK Wrocław

Plany remontów torowisk tramwajowych we Wrocławiu w 2022 roku

LISTA
Orzech
Orzech
REKLAMA
MPK Wrocław przedstawiło plany remontów torowisk tramwajowych jakie zamierza przeprowadzić w ramach programu TORYwolucja w 2022 roku. Podobnie jak w tym roku i w 2020 miasto zamierza przeznaczyć na te inwestycje około 80 milionów złotych.

Jak tłumaczą przedstawiciele wrocławskiego magistratu, realizacja wszystkich tych remontów ma na celu poprawienie komfortu poruszania się komunikacją miejską w stolicy Dolnego Śląska i zachęcić do korzystania z niej jeszcze większą liczbę mieszkańców miasta.

Na przyszły rok przewidziano łącznie 18 zadań. Koszt wszystkich prac szacuje się na kwotę około 80 mln zł.

Lista remontów torowisk tramwajowych w 2022 roku:
 • Kolejne etapy remontu na pl. Jana Pawła II
 • Rozjazd na skrzyżowaniu przy placu Dominikańskim, od strony ul. Kazimierza Wielkiego (dokończenie)
 • Remont torowiska w Podwalu, od placu Jana Pawła II do placu Orląt Lwowskich
 • Remont torowiska w Podwalu, od placu Jana Pawła II do ulicy Księcia Witolda (z wyłączeniem mostu Sikorskiego)
 • Wymiana rozjazdów w węźle rozjazdowym przy Zajezdni Borek (Powstańców Śląskich)
 • Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej z ulicą Jedności Narodowej
 • Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej z ulicą Jedności Narodowej
 • Modernizacja torowiska i sieci trakcyjnej w ul. Kosmonautów od z ul. Jeżowskiej do pętli "Leśnica" (wraz z pętlą)
 • Wymiana rozjazdów przy moście Zwierzynieckim i ul. Mickiewicza
 • Modernizacja torowiska na placu Kościuszki wraz z torowiskiem do ul. Piłsudskiego i rozjazdem w ul. Świdnickiej
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego od strony ul. Powstańców Śląskich wraz z krzyżem i torowiskiem do ul. Swobodnej
 • Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Dubois od ul. Pomorskiej i Kurkowej wraz z lukami
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Stawowej
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu Pułaskiego i Małachowskiego od strony ulicy Pułaskiego
 • Modernizacja torowiska przy al. J. Kochanowskiego od mostu Szczytnickiego do al. L. Różyckiego wraz z przejazdem
 • Remont kabli trakcyjnych. Stacja prostownikowa Żmigrodzka
 • Remont kabli trakcyjnych. Stacja prostownikowa Ślężna
 • Remont kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji prostownikowej Biskupin


Przedstawiciele wrocławskiego magistratu przypominają, że przyszłoroczne remonty torowisk tramwajowych to element programu TORYwolucja, który rozpoczął się w 2020 roku i wiązał się ze znacznym zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na remonty infrastruktury torowej we Wrocławiu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA