Polska firma z branży meblarskiej inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w BiałymstokuPixabay

Polska firma z branży meblarskiej inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w Białymstoku

Orzech
Orzech
REKLAMA

Suwalska Specjalna Stref Ekonomiczna S.A. wydała kolejną decyzję o wsparciu. Otrzymał ją przedsiębiorca z Białegostoku 13 VIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Nowa inwestycja będzie polegała na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. W jej ramach przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów kwalifikowanych w wysokości 4 mln 850 tyś zł.

Firma 13 VIP działa w branży meblarskiej, która jest jedną z branż wiodących na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. obejmującym całe województwo podlaskie, powiaty ełcki i gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie oraz 4 powiaty województwa mazowieckiego: łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy z całego obszaru zarządzanego, z wyjątkiem powiatu ostrowskiego, mogą uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia w podatku PI/CIT nawet do 70 % wartości zainwestowanego kapitału. Jest to najwyższy poziom pomocy publicznej w Polsce.

Natomiast przedsiębiorcy z powiatu ostrowskiego mogą uzyskać wsparcie w postaci zwolnienie w podatku PI/CIT do 60 % wartości zainwestowanego kapitału.

Dodatkowo od 1 styczna br. zostały obniżone minimalne koszty kwalifikowane, do poniesienia których jest zobowiązany przedsiębiorca oraz zmienione kryteria jakościowe.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA