Trwają zaawansowane prace na budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, na odcinku pomiędzy Łanami a Długołęką DSDiK

Trwają zaawansowane prace na budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, na odcinku pomiędzy Łanami a Długołęką

ZDJĘCIA
REKLAMA

Koszt całej inwestycji to 164,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020". Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK).

Nawierzchnia asfaltowa jest już prawie gotowa. Wykonawca zakończył również układanie dwóch warstw i rozpoczął trzecią. Aktualnie prowadzone prace wykończeniowe przy skarpach, nasypach, poboczach, ekranach przyrodniczych i akustycznych. Trwa brukowanie, umacnianie rowów i montaż oświetlenia.

Kontrakt pn. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule "Zaprojektuj i Wybuduj", obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi o długości około 9,85 km (od km 8+070 do km 17+920), zlokalizowanego w powiecie wrocławskim, na terenie miasta Wrocław (obręb Wojnów) oraz gmin Czernica i Długołęka.

Generalny wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner). W ramach podpisanej umowy konsorcjum zapewni dziesięcioletnią gwarancję na prace budowlane. Zgodnie z harmonogram inwestycji, termin wykonania północnego odcinka WOW wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy (13 maja 2020 r.), czyli do 13 listopada 2022 roku.

DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK

Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8.

Droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2 × 3,50 m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów.

REKLAMA

Odcinek rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem "Długołęka" Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

UMWD

Budowa nowego odcinka drogi po jej zakończeniu realizacji będzie odciążeniem miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Inwestycja wzbogaci układ komunikacyjny powiatu oraz województw na wschód od Wrocławia.

Ponadto skróci się czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, gminy Czernica, rejonu Wojnowa, gminy Długołęka w kierunku północnym, z możliwością kontynuacji podróży krajową drogą nr 98.

Nowo powstała droga wojewódzka stanowić będzie łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 455 a drogą krajową nr 98, a także powiązanie komunikacyjne z istniejącym układem, tj.:

- z planowaną drogą gminną gminy Czernica,

- z drogą powiatową DP1922D odcinek Kiełczówek-Dobrzykowice,

- z drogą powiatową DP1920D odcinek Kiełczów-Śliwice,

- z drogą powiatową DP1918D Kiełczów-Piecowice,

- z drogą gminną – ul. Bławatna w Mirkowie.

W zakres inwestycji wchodzi:

- droga główna w układzie przejściowym,

- skrzyżowania z drogami przyległymi i liniami kolejowymi,

- drogi dojazdowe i serwisowe (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej),

- most przez rzekę Widawę,

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi wojewódzkiej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką,

- systemu odwodnienia terenu,

- urządzenia ochrony środowiska,

- nasadzenia zieleni drogowej,

- oświetlenie drogowe,

- sygnalizacja świetlna,

- oznakowanie drogi wojewódzkiej, urządzenia BRD.

DSDiK

Aktualnie trwa także budowa części południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – od ulicy Żernickiej do ronda Buforowa-Strzelińska.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA