Tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu na budowę nowego Szpitala Onkologicznego we WrocławiuUMWD

Tylko jedna firma zgłosiła się do przetargu na budowę nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

REKLAMA

Niestety może być duży problem ze startem budowy nowego, wielkiego Szpitala Onkologiczno-Pulmunologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu. Chodzi o pieniądze.

Z uwagi na specyficzny charakter tego wielkiego przedsięwzięcia, do udziału w przetargu na budowę nowego szpitala zaproszonych zostało 5 firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie w budowie obiektów medycznych. Były to: Konsorcjum WARBUD S.A., Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum VAMEDPOLSKA Sp. z o.o., SINOHYDRO Corporation Limited i Konsorcjum PORR S.A.

I ostatecznie to właśnie tylko ta ostatnia firma wyraziła chęć i zainteresowanie budową nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmunologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu. PORR S.A. wyceniło swoje usługi na kwotę 1,42 mld złotych. To kwota znacznie przewyższająca tą, którą na tę wielką inwestycję zarezerwował inwestor - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i władze centralne - ponad 720 mln zł.

– Oferta firmy PORR jest dwukrotnie wyższa od wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz administrację rządową – informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. – Złożona oferta zostanie przeanalizowana w celu podjęcia dalszych decyzji dotyczących realizacji inwestycji – dodaje.

Przypomnijmy, w nowoczesnym obiekcie, pod wspólnym szyldem DCOPiH, będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze, tj.: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Powierzchnia zabudowy szpitala, który ma powstać w zachodniej części Wrocławia, w okolicach ul. Kosmonautów będzie wynosić 27 952 mkw. Inwestycja zakłada budowę 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

Zakończyły się już także prace koncepcyjno-projektowe i działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych. Opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy nowego szpitala, czyli szczegółowa dokumentacja, która zawiera koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu przyszłej budowy przeprowadzono już prace przygotowawcze i archeologiczne.

– Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Nowoczesna onkologia, którą z zaangażowaniem tworzymy, to największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków – mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

UMWD

Realizacja prac w procesie budowy nowego szpitala

REKLAMA

Prace nad budową nowego szpitala trwają już od dłuższego czasu. Do tej pory podpisana została umowa z firmą MIASTOPROJEKT Wrocław na usługi Inżyniera Kontraktu, przygotowano również wycenę nieruchomości gruntowych przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Hirszfelda. Na terenie przyszłej budowy udało się zakończyć prace archeologiczne i saperskie. Uzyskane zostały także warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). W ramach prac projektowych przeprowadzono rozmowy z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa. Spotkania odbywały się również w szpitalach w Gdańsku i Bydgoszczy, a wszelkie uzyskane informacje posłużyły do weryfikacji przyjętych w dokumentacji założeń i stanowiły potwierdzenie słuszności przyjętych rozwiązań.

– Wszystkie trzy szpitale koncentrują się dziś jedynie na części zakresu świadczeń, co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku i "onkologicznemu tsunami", które dopiero przed nami. Wynika to jednoznacznie z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, obnażającego trend wzrostowy w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują Polaków – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób chorujących podwoiła się, a nowotwory złośliwe stanowią dziś drugą przyczynę zgonów w Polsce. Już 2 lata temu – w 2019 roku – odpowiadały za 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet, a z chorobą nowotworową zmagają się dziś głównie osoby młode lub w średnim wieku (25-64 lat). Równie niepokojąco przedstawiają się statystyki dotyczące regionu. Tylko w 2019 roku na Dolnym Śląsku odnotowano 7 232 zachorowania u kobiet oraz 7 253 przypadki w grupie mężczyzn. Na skutek chorób nowotworowych w tym samym roku zmarło 3 933 Dolnoślązaczek i 4 432 Dolnoślązaków.

UMWD
UMWD
UMWD

Nowy szpital z korzyścią dla pacjentów

– Nie ma dziś starszego "obiektu onkologicznego" w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów – dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Dzięki inwestycji w nowy obiekt, zwiększy się dwukrotnie liczba wykonywanych operacji. Na potrzeby pacjentów zostanie przeznaczone dwa razy więcej powierzchni niż dziś, zwiększą się także możliwości i aktywności szpitala dotyczące profilaktyki. W ramach nowego szpitala DCOPiH otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku. W obiekcie przewidziane zostało także miejsce na działalność dydaktyczną – sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
HarmlessKiwi
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. https://www.dgcustomerfirst.page/
REKLAMA