W Bolesławcu powstaną dwa nowe mosty przez BóbrGDDKiA

W Bolesławcu powstaną dwa nowe mosty przez Bóbr

Orzech
Orzech
REKLAMA

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zbuduje drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Powstanie także odcinek dwujezdniowej DK94.

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej GDDKiA wysłała dokumentację przetargową dotyczącą rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową mostów. Szczegóły przetargu ukażą się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

Dwa mosty

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki. To rozwiązanie nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego. Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

REKLAMA

Przebudowa układu komunikacyjnego

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie DK94 z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz skrzyżowanie DK94 z drogą gminną (nr 104068D). Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w roku 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (2)

Napisz komentarz
Gość(gość)
Przy PKP na przejściu dla pieszych mogła  by być   komunikacja że światłami tuż przy pasach dla pieszych na głównej drodze! ludzie wychodząc z pociągów nie zawsze      myślą w pośpiechu  przechodząc przez ulicę...... Nawet się nie zastanawiają a wkraczają na ulicę
Bolesław(gość)
Nie ma już drogi II Armii wojska polskiego teraz to generała jeszcze dłużą nazwa Generała Augusta Emila fieldorfa Nila  bo II armii wojska polskiego. Była za krótka nazwa do  długości ulicy. Teraz najdłuższa ulica i nazwa brawo ?
REKLAMA