We Wrocławiu powstanie Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

We Wrocławiu powstanie Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

REKLAMA
We Wrocławiu powstanie nowy inkubator, który zostanie zrealizowany w ramach wspólnego, interdyscyplinarnego projektu Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) i Biura Wrocław Bez Barier. Projekt realizowany będzie przy współpracy z ponad 30 organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i uczelniami wyższymi.
We wtorek, 8 września 2020 r. podpisano list intencyjny w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Na terenie WPT powstanie wyjątkowa przestrzeń dedykowana rozwojowi aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wrocław od wielu lat stawia na to, by miasto było dla każdego dostępne bez barier. Chodzi tu nie tylko o architekturę czy komunikację publiczną, ale także i o projekty i przedsięwzięcia pozwalające na rozwój osobisty i zawodowy osób niepełnosprawnych. Inicjatywą, która pozwoli na realizację tej idei w kontekście przedsiębiorczości będzie stworzenie we Wrocławskim Parku Technologicznym przestrzeni, która będzie niwelować bariery dla rozwoju aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Inkubator będzie miał za zadanie wspieranie osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu aktywności zawodowej i zakładaniu własnych firm, jak i działających już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 
REKLAMA
Jednym z najważniejszych celów projektu będzie pokazanie, że niepełnosprawność nie jest barierą ani w zatrudnianiu, ani w podjęciu aktywności zawodowej czy samozatrudnieniu, a współpraca i wzajemna otwartość mogą przynieść dla rynku konkretne korzyści. Sposobem na to ma być m.in. promowanie historii firm i osób, które osiągnęły już sukces. 
W ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości mają być organizowane różnego typu warsztaty i szkolenia. Inkubator będzie też dawał możliwość nawiązywania nowych kontaktów oraz korzystania z pomocy doradców zawodowych, trenerów pracy czy psychologów. Projekt będzie łączył potencjał, doświadczenie i know-how ponad 30 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm. 
Inkubator powstanie na terenie kampusu WPT, w budynku przy ul. Fabrycznej 16 (hala Nowa Siódemka). Otwarcie planowane jest na I kwartał 2021 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA