Wiecha zawisła nad Kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Materiały prasowe

Wiecha zawisła nad Kampusem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

FILMY+WIZUALIZACJE
REKLAMA

Po niespełna 24 miesiącach budowy nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, inwestycja osiągnęła swoją docelową wysokość – prawie 30 metrów. Zawieszenie tradycyjnej wiechy to symboliczny znak, że zakończono prace konstrukcyjne. I choć budowa obiektu zbliża się ku końcowi, to przed Kadrą Budowy Unibep jeszcze wiele wyzwań zarówno od strony technicznej, wizualnej, jak i akustycznej. Nowy gmach bydgoskiej Akademii Muzycznej to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która w 2024 r. będzie obchodzić 50-lecie istnienia, jest najdroższą rządową inwestycją w Bydgoszczy.

Koszty projektu nowego obiektu wykonanego przez firmę Plus 3 Architekci sfinansowane zostały w całości ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czerwcu 2020 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” na lata 2020-2024, którego wartość kosztorysowa wynosi ponad 400 mln zł.

Obecnie bydgoska Akademia Muzyczna zlokalizowana jest w siedmiu budynkach, z czego cztery stanowią jeden kompleks, a pozostałe trzy są od siebie oddalone. Nowy obiekt pozwoli na przeniesienie do jednej siedziby działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii. Program umożliwi podniesienie efektywności prowadzonej działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej oraz przyczyni się do powstania oszczędności związanych z utrzymaniem infrastruktury Akademii.

23 stycznia 2024 r. odbyła się uroczystość zawieszenia symbolicznej wiechy na inwestycji nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

– To dla nas wyjątkowy projekt, największy, jaki obecnie realizujemy w Unibep. Jesteśmy dumni, że budujemy jedną z najważniejszych inwestycji kultury w województwie kujawsko-pomorskim – mówił podczas uroczystość Prezes Zarządu Unibep Dariusz Blocher, dodając: – Zbudowaliśmy Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku, a także Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach. A to oznacza, że potrafimy budować takie obiekty i można nam zaufać, zlecając nam tak skomplikowane projekty budowlane. Cieszy nas bardzo dobra współpraca z inwestorem, partnerska i otwarta.

Plus 3 Architekci
Plus 3 Architekci

Budynek osiągnął najwyższy punkt konstrukcyjny – 29,8 metrów powyżej poziomu zero. W obiekt wbudowano 30 tys. m sześc. betonu oraz 5 tys. ton stali.

– Największym wyzwaniem podczas prowadzenia prac żelbetowych było wykonanie belek rusztu na wysokości 17 metrów. Ich rozpiętość sięga 22 metrów, wysokość wynosi 2,2 metra a szerokość 1,5 metra. Realizacja zadania wymagała użycia nie tylko zaawansowanych narzędzi, ale przede wszystkim wykazania się perfekcyjną znajomością technik montażu, aby zapewnić bezpieczeństwo i solidność konstrukcji – mówi Sławomir Niewiński, Zastępca Kierownika Budowy w Unibep.

Aktualnie wewnątrz budynku prowadzone są prace murarskie, instalacyjne i tynkarskie. Roboty te wymagają sprawnej koordynacji, ponieważ obiekt oferuje około 640 pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

– Mamy tu sale koncertowe, a także pomieszczenia gastronomiczne, dydaktyczne, administracyjne oraz dom studenta. Wnętrza te wymagają bardzo wysokich standardów akustycznych, gdzie ściany składaj się z trzech, a nawet czterech warstw. Ciekawostką jest fakt, że wykorzystywane przez nas materiały do budowy nowego gmachu bydgoskiej uczelni stosowane są w budownictwie okrętowym – wyjaśnia Sławomir Niewiński.

fot. Orzech

Ze względu na rozmiar i poziom skomplikowania inwestycji kadra budowy Unibep liczy około 40 osób.

– Potrzebujemy tak dużej liczby profesjonalistów, ponieważ projekt obejmuje oprócz standardowych i powtarzalnych dziedzin, takich jak architektura, inżynieria budowlana, elektryka czy hydraulika, także niecodzienne obszary. Mowa chociażby o akustyce tak ważnej w tego typu projektach – mówi Paweł Lipka, Kierownik Kontraktu w Unibep.

Serce obiektu, czyli sale koncertowe

Nowy gmach bydgoskiej Akademii Muzycznej pomieści wszystkie funkcje związane z działalnością uczelnianą. Serce obiektu stanowią oczywiście sale koncertowe: organowa (71 miejsc), kameralna (141 miejsc), teatralno-operowa (198 miejsc) oraz największa, zaprojektowana dla 423 widzów – sala symfoniczna. Każda z sal z uwagi na swoją specyfikę, funkcję i przeznaczenie stawia przed kadrą budowy Unibep zupełnie inne wyzwania.

– W przypadku sali symfonicznej kluczowym elementem mającym największy wpływa na jej walory akustyczne jest sufit gipsowy o wadze całkowitej przekraczającej 55 ton. Mniejszą, ale równie wymagającą jest sala teatralno-operowa. Jej wyposażenie stanowią najnowocześniejsze elementy górnej oraz dolnej mechaniki scenicznej. Dwupoziomowe zapadanie umiejscowione centralnie na scenie, wyposażone będą w kolumny systemu SERAPID, które umożliwią podnoszenie elementów o wadze nawet 15 ton – wyjaśnia Kamil Sobolewski, Zastępca Kierownika Budowy w Unibep.

Kolejną z sal jest sala prób orkiestry, w której docelowo zostanie zamontowany pneumatyczny system membran absorpcyjnych. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli w każdej chwili zmienić właściwości akustyczne sali i dostosować je do aktualnych potrzeb. Będzie to drugi obiekt na świecie wyposażony w tego typu instalację.

– Czwartą co do wielkości salą jest sala kameralna. Będzie służyła głównie do realizacji występów w mniejszej skali, ale wyposażona zostanie w najnowszej generacji instalację elektroakustyczną – kontynuuje Kamil Sobolewski.

– Najmniejszą i ostatnią jest sala organowa, w której już niedługo zainstalujemy organy o wysokości niemalże 8 metrów i powierzchni około 30 metrów kwadratowych. Specjalnie na potrzeby nowego gmachu bydgoskiej uczelni organy zostały zamówione i wykonane w Japonii.

„Falująca” elewacja

Realizacja inwestycji stanowi duże wyzwanie zarówno od strony technicznej, jak i wizualnej. Obiekt musi spełniać wymogi stawiane budynkom pasywnym pod kątem szczelności i izolacyjności. Poza tym budynek z uwagi na swoją funkcję, posiada również bardzo wysokie wymagania dotyczące parametrów akustycznych. Połączenie tych wymagań wraz z innowacyjnym wyglądem budynku jest zadaniem niezwykle ambitnym.

– Elewacja, będąca wizytówką obiektu, składa się z pilastrów ceglanych, element architektoniczny w formie płaskiego filara pełniący funkcję osłonową i dekoracyjną, oraz z aluminiowej fasady szklanej. Grubość izolacji termicznej wynosi 35 centymetrów. Do wykonania pilastrów ceglanych zużyjemy 83 tysiące cegieł klinkierowych ręcznie formowanych, więc skala przedsięwzięcia jest naprawdę imponująca. Każda warstwa cegły jest przekręcona o jeden procent w stosunku do warstwy poprzedniej. Dzięki temu zabiegowi stworzymy tzw. „efekt fali”, który będzie widoczny na całej wysokości elewacji – mówi Rafał Kitlas, Zastępca Kierownica Budowy w Unibep.

Wykonując elewację obiektu kadra budowy Unibep korzysta z wielu innowacyjnych rozwiązań, m.in. na pełnej fasadzie szklanej usytuowanej od strony południowej budynku zastosowano system ochrony ptactwa w postaci kropek zespolonych z pakietem szybowym. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy jest jednym z pierwszych obiektów w Polsce, które korzystają z pionierskiej technologii do ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi powierzchniami.

Kampus otoczony zielenią i wodą

Nowa siedziba bydgoskiej Akademii Muzycznej powstaje na terenie o powierzchni ponad 3 hektarów. Inwestycję okalać będzie park uczelniany o powierzchni ok. 2,77 hektarów ze zbiornikiem wodnym w centralnej części terenu, którego powierzchnia lustra wody wynosi ok. 6700 mkw.

– Cały ten teren wymaga odpowiedniego zagospodarowania. Poza wykonaniem ciągów komunikacyjnych, do nasadzenia mamy ponad 300 drzew oraz ponad 1,5 tysiąca krzewów. Oprócz tego będziemy wysiewać trawniki oraz łąki kwietne. Od strony wschodniej, tuż przy zbiorniku wodnym wykonamy scenę plenerową. Wszystko to wraz z nowoczesną bryłą budynku stworzy spójną całość – dodaje Rafał Kitlas.

Budynek pasywny, czyli oszczędność energii

Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy został zaprojektowany w standardzie pasywnym z naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz maksymalną efektywność energetyczną. Pod tym względem będzie to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

Termoizolacji na ścianach Akademii osiągnęła poziom 35 centymetrów grubości, z kolei na dachu zastosowano grubą na 30 cm ekstrudowaną piankę polistyrenową (XPS) – nowoczesny materiał powszechnie stosowany na całym świecie w budownictwie do termoizolacji.

REKLAMA

– W budynkach pasywnych kluczową rolę odgrywa skuteczna termoizolacja. Obiekty, które są dobrze izolowane termicznie, potrzebują mniejszej ilości energii do ogrzewania lub chłodzenia, co prowadzi do obniżenia zużycia energii i kosztów związanych z utrzymaniem odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Termoizolacja wpływa również na poprawę akustyki w budynkach, a to jest priorytetem w przypadku Akademii Muzycznej – wyjaśnia Rafał Kitlas.

Architekci i projektanci zadbali również o wykorzystanie zielonej energii. Na kilku poziomach dachu budynku nowego gmachu bydgoskiej Akademii Muzycznej zamontowanych zostanie 575 paneli fotowoltaicznych.

– Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy około 270kWp będą współpracować z magazynem energii o minimalnej pojemności 560kWh pozwalającym na optymalizację zużycia energii elektrycznej w momentach szczytowego poboru oraz autokonsumpcję wyprodukowanej energii na poziomie 100 proc. – mówi Kierownik Robót Elektrycznych w Unibep Marcin Wojciechowski, dodając: – Dodatkowo system automatyki budynkowej BMS pozwala na indywidualną regulację temperatury pomieszczeń co w znaczącym stopniu ogranicza energochłonność budynku.

Obiekt został wyposażony w tzw. „dolne źródło ciepła i chłodu” dla instalacji technologicznej pomp ciepła. Gruntowe pompy ciepła pokryją 25 proc. szczytowego zapotrzebowania budynku na ciepło. Pozostała energia pozyskana zostanie z kompaktowego węzła zasilonego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

– Do pozyskania energii z gruntu wykonane zostaną 104 otwory pionowe o głębokości 100 metrów każdy. Energia cieplna pozyskiwana będzie przez pionowe wymienniki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalację tę nazywamy „dolnym źródłem ciepła”, będzie stanowiła ona podstawowe źródło ciepła i chłodu w nowym gmachu Akademii – wyjaśnia Krzysztof Pyś, Kierownik Robót Sanitarnych w Unibep.

Materiały prasowe

Unibep buduje obiekty kulturalne

Generalny Wykonawca Unibep posiada doświadczenie w realizacji obiektów o przeznaczaniu kulturalnym. W 2011 roku firma oddała do użytku Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach. Powierzchnia użytkowa kompleksu wynosi prawie 14 tys. mkw.

Z kolei w roku 2013 Unibep ukończył budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku (pow. całkowita wynosi ponad 16 tys. mkw., zaś użytkowa prawie 13 tys. mkw.). Obecnie jest to największa instytucja artystyczna na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejsze centrum życia kulturalnego w tej części Europy.

Charakterystyka obiektu:

- 29,8 m wysokości

- 23,3 tys. m² pow. użytkowej

- 31,5 tys. m² pow. całkowitej

- 168 tys. m³ kubatury

- 7 kondygnacji naziemnych

- 2 kondygnacje podziemne

- Obiekt w standardzie pasywnym

- Około 640 pomieszczeń

- Sala prób, sale pomocnicze i dydaktyczne, restauracja oraz dom studenta

- 4 sale koncertowe

- sala symfoniczna – 423 miejsca

- sala teatralno-operowa – 198 miejsc

- sala kameralna – 141 miejsc

- sala organowa – 71 miejsc

- 103 miejsca parkingowe w garażu podziemnym

- 22 miejsca parkingowe w terenie

- 3,3 ha powierzchni działki

- 2,77 ha powierzchni parku uczelnianego (zawiera drogi, ścieżki, chodniki, jeziorko)

- 6700 m² pow. lustra zbiornika wodnego

- 9900 m² pow. zielonej na gruncie rodzimym

- 460 m² pow. zielonej na garażach

Źródło: Unibep S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA