Wiemy więcej o linii nr 285 Wrocław Gł. – Sobótka – Świdnica

Wiemy więcej o linii nr 285 Wrocław Gł. – Sobótka – Świdnica

REKLAMA
Mapa, przystanki, terminy, koszt całej inwestycji – tylko u nas pełna informacja o modernizowanej linii kolejowe nr 285.
Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umożliwi wprowadzenie pod koniec 2021 r. dogodnych, regularnych kolejowych połączeń pasażerskich. Na tej trasie regularne kursy pociągów oznaczają likwidację wykluczenia komunikacyjnego dla mieszkańców wielu miejscowości i zapewnienie turystom wygodnego dojazdu w okolice masywu Ślęzy.
Rewitalizowana trasa kolejowa z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Umowa na odnowienie tej linii została podpisana w czerwcu 2019 r. Prace budowalne rozpoczęły się  w połowie września 2019 roku. W sierpniu ub.r. został otwarty dla ruchu towarowego odcinek Sobótka Zachodnia – Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 3 wiadukty.
Sebastian Wilk
Obecnie prace torowe na linii nr 285 prowadzone są na odcinku Wrocław – Sobótka Zachodnia. Został zdemontowany tor; wzmacniane jest podtorze. Układany jest tor i remontowane przejazdy kolejowo-drogowe. Wykonawca przygotowuje prace na 2.obiektach moście i wiadukcie. Odnowiona została konstrukcja mostu kolejowego nad rzeką Ślężą we Wrocławiu. Wykonywane są roboty z branży automatyki i energetyki. Zostanie przebudowanych 14 przystanków z nowymi peronami (o długości 100 m, szerokości 4,5 m i wysokości 55 cm). Perony będą wyposażone w elementy małej architektury, między innymi zamontowane zostaną wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Dojścia do wszystkich przebudowanych peronów zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 
Na terenie Wrocławia będą 2 przystanki – Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Zostaną one pobudowane w dogodniejszych dla przyszłych pasażerów lokalizacjach. Przystanek Wrocław Partynice będzie położony bliżej ul. Zwycięskiej, a przystanek Wrocław Wojszyce zostanie wybudowany przy ul. Grota-Roweckiego. Perony tych przystanków, będą pobudowane po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego. Takie rozwiązanie ograniczy do minimum  czas zamknięcia przejazdu kolejowo drogowego. Dodatkowy zakres prac, zwiększający przyszłe wykorzystanie linii i stacji w Kobierzycach  wymagał więcej czasu na realizację projektu.W związku z przyszłymi planami budowy drugiego toru na odcinku Wrocław Gł. – Kobierzyce, oraz planowaną przyszłą odbudową linii nr 310 w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej układ torowy stacji w Kobierzycach został gruntowanie przeprojektowany.Początkowo w Kobierzycach miał zostać pobudowany przystanek z peronem 1-krawędziowym. Obecnie – po przeprojektowaniu układu torowego – powstanie przystanek z peronem wyspowym 2-krawędziowym, zamontowanych zostanie 5 rozjazdów. Pierwotnie na rewitalizowanej trasie z Wrocławia Gł. do Świdnicy zaplanowano dwie mijanki – w Bielanach i Sobótce Zachodniej. Po rozbudowie Kobierzyce będą trzecim punktem na tej trasie, gdzie będzie możliwość mijania pociągów, co dodatkowo zwiększy przepustowość linii. Odnowiona linia, po wykonaniu prac, ma umożliwić przejazd pociągów z prędkością do 100 km/godz. 
REKLAMA
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, przejazdy kolejowo-drogowe – na terenie Wrocławia – zostaną wyposażone w nowe urządzenia zabezpieczające; m.in. ruchliwy przejazd na ulicy Zwycięskiej będzie miał sygnalizację świetlną i automatyczne urządzenia rogatkowe (tak samo na przejście na ul. Grota Roweckiego i ul. Przystankowej) W sumie na całej rewitalizowanej trasie Wrocław – Sobótka – Świdnica jest 56 przejazdów – z tego 8 na ternie Wrocławia. Dodatkowo będzie zabezpieczone rogatkami przejście dla pieszych na ul. Agrestowej.  – "Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł.  Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto" jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wartość inwestycji wynosi blisko 200 mln zł – informuje Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Na dokończenie inwestycji czekają mieszkańcy południowej części Wrocławia. W przywróceniu połączeń dla pasażerów na trasie Sobótka – Kobierzyce – Wrocław Gł. widzą szansę, na szybsze dotarcie do centrum i alternatywę dla dojazdu do pracy wrocławskim MPK. Pewne obawy mają kierowcy, zmuszeni do korzystania z osiedlowych dróg w związku z brakiem południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 
Czy rogatki na ul. Zwycięskiej, Grota będą potęgować już i tak duże korki w czasie szczytu komunikacyjnego? Będziemy pytać i szukać odpowiedzi na te pytania. 
Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Ślązak(gość)
Red. myli górę z rzeką. Góra nazywa się Ślęża zaś rzeka Ślęza.
REKLAMA