Wydłużono termin składania ofert na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego we WrocławiuMateriały inwestora

Wydłużono termin składania ofert na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

REKLAMA

Do 15 grudnia wydłużono termin składania ofert na budowę nowego, wielkiego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Planowany termin uruchomienia tej bardzo potrzebnej i oczekiwanej przez pacjentów placówki został ponownie przesunięty. Nową data to rok 2027. Koszt całej inwestycji przekracza miliard złotych. Inwestycja finansowana będzie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego i budżetu państwa.

Jak informują przedstawiciele inwestora, termin składania ofert w przetargu na budowę nowego kompleksu szpitalnego został wydłużony, aby "zwiększyć konkurencyjność i umożliwić przystąpienie do przetargu jak największej liczbie potencjalnych wykonawców".

– Wychodzimy naprzeciw zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym, część firm dopiero teraz podjęła decyzje o wzięciu udziału w przetargu. Wzrost zainteresowania związany jest również ze stabilizacją cen na rynku materiałów budowlanych. Do tej pory ryzyka związane z niekontrolowanym wzrostem cen oraz odpływem pracowników stanowiły istotną przeszkodę w sporządzaniu ofert i trudne do wyceny ryzyko kontraktu. Rzetelne przygotowanie oferty przez wykonawców wymaga czasu i odpowiednich zasobów – informuje Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu (DCOPiH).

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, ma powstać przy ul. Kosmonautów. W kompleksie DCOPiH będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. W ramach inwestycji otworzone zostanie także pierwsze na Dolnym Śląsku Centrum Raka Tarczycy.

Proces wyboru wykonawcy tej wielkiej inwestycji we Wrocławiu rozpoczął się w lutym bieżącego roku. Zaproszenie do składania ofert w tym postępowaniu przetargowym skierowane zostało do pięciu wybranych firm: Konsorcjum WARBUD SA, Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum PORR SA, Konsorcjum VAMED POLSKA Sp. z o.o. i SINOHYDRO Corporation Limited.

Firmy te zostały wyłonione w I etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie przeprowadzono z nimi 6 rund dialogu konkurencyjnego. W połowie kwietnia okazało się, że jedyną ofertę w tym przetargu złożyło Konsorcjum PORR SA, które wyceniło swoje prace na kwotę 1,42 mld zł. Suma ta była aż dwukrotnie wyższa niż zakładane przez inwestora koszty realizacji tej inwestycji.

W maju Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zdecydował się na ogłoszenie kolejnego przetargu i poinformował, że zadecydował się na zwiększenie o 250 mln zł nakładów na tę inwestycję. Obecnie kwota, która ma być przeznaczona na budowę nowego szpital przekracza miliard złotych. Tym razem UMWD zdecydował się na przetarg otwarty, w celu zwiększenia szans na znalezienie wykonawcy tego wielkiego projektu.

– Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku. Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego priorytetem. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki. Dlatego powstanie nowego szpitala onkologicznego jest niezwykle ważne i wynika z wielkiej społecznej potrzeby – informuje marszałek województwa Cezary Przybylski.

Materiały inwestora
Materiały inwestora
REKLAMA

Powierzchnia zabudowy szpitala, który ma powstać w zachodniej części Wrocławia, w okolicach ul. Kosmonautów będzie wynosić 27 952 mkw. Inwestycja zakłada budowę 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

Zakończyły się już także prace koncepcyjno-projektowe i działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych. Opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy nowego szpitala, czyli szczegółowa dokumentacja, która zawiera koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu przyszłej budowy przeprowadzono już prace przygotowawcze i archeologiczne.

– Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Nowoczesna onkologia, którą z zaangażowaniem tworzymy, to największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków – mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

– Wszystkie trzy szpitale koncentrują się dziś jedynie na części zakresu świadczeń, co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku i "onkologicznemu tsunami", które dopiero przed nami. Wynika to jednoznacznie z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, obnażającego trend wzrostowy w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują Polaków – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Materiały inwestora
Materiały inwestora

Nowy szpital z korzyścią dla pacjentów

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób chorujących podwoiła się, a nowotwory złośliwe stanowią dziś drugą przyczynę zgonów w Polsce. Już 2 lata temu – w 2019 roku – odpowiadały za 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet, a z chorobą nowotworową zmagają się dziś głównie osoby młode lub w średnim wieku (25-64 lat). Równie niepokojąco przedstawiają się statystyki dotyczące regionu. Tylko w 2019 roku na Dolnym Śląsku odnotowano 7 232 zachorowania u kobiet oraz 7 253 przypadki w grupie mężczyzn. Na skutek chorób nowotworowych w tym samym roku zmarło 3 933 Dolnoślązaczek i 4 432 Dolnoślązaków.

– Nie ma dziś starszego "obiektu onkologicznego" w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów – dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Dzięki inwestycji w nowy obiekt, zwiększy się dwukrotnie liczba wykonywanych operacji. Na potrzeby pacjentów zostanie przeznaczone dwa razy więcej powierzchni niż dziś, zwiększą się także możliwości i aktywności szpitala dotyczące profilaktyki. W ramach nowego szpitala DCOPiH otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku. W obiekcie przewidziane zostało także miejsce na działalność dydaktyczną – sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA