DODAJ

Zielony Klin Południa Wrocławia – ruszają konsultacje i prace nad koncepcją

Wrocław
Zielony Klin Południa Wrocławia
Mariusz Bartodziej
2019-06-03 07:53:01
Teren o powierzchni ponad 60 hektarów, zlokalizowany na styku Jagodna i Wojszyc, obecnie umożliwia dopływ czystego powietrza do centrum. W przyszłości, jeśli gminie uda się przejąć go od państwa, ma pełnić również funkcję rekreacyjną. Koncepcja warta niespełna 100 tysięcy złotych będzie gotowa jeszcze w tym roku. Za to w czerwcu zakończą się konsultacje z mieszkańcami.

Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął 24 maja przetarg na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zielonego Klina Południa Wrocławia. Obejmuje niespełna 40 działek o powierzchni przeszło 63 ha. Znajdują się pomiędzy ulicami Buforową a Smardzowską, na granicy Jagodna i Wojszyc. To państwowe tereny rolne. Miasto zabiega o ich przejęcie, ponieważ zgodnie z planem miejscowym mają pełnić funkcję rekreacyjną.

Zgłosiło się siedmiu chętnych. Oczekiwali od 91 do 221 tys. zł brutto. Urzędnicy planowali wydać 184 tys. zł. Wybrali ofertę złożoną przez warszawską pracownię Studium Sp. z o.o. Sp. k. (najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą).Ostateczny plan na klin poznamy jesienią

Zwycięzca ma przygotować do 31 lipca dwie koncepcje. Następnie do 14 listopada weźmie udział w pięciu spotkaniach konsultacyjnych odniesie się pisemnie do wytycznych ze spotkań z mieszkańcami i uwzględni je w ostatecznej wersji dokumentu – wraz z harmonogramem prac podzielonych na etapy. Chodzi o wytyczenie stref rekreacyjno-sportowych (m.in. boiska, siłownie zewnętrzne, łąki, place zabaw, wieże widokowe i pumptrack) układu ścieżek pieszo-rowerowych i rolkarskich, nasadzeń alejowych (drzewa, krzewy i byliny) oraz powiązania komunikacyjnego z sąsiadującym obszarem.

Koncepcja zagospodarowania ma sprostać oczekiwaniom mieszkańców w zakresie dostępności i różnorodności terenów rekreacyjno-sportowych, przyrody: w zakresie jej bioróżnorodności, ciągłości i wartości – zapowiadają urzędnicy.Uwagi można zgłaszać już teraz

Miasto rozpoczęło 24 maja proces wstępnych konsultacji, chcąc uzyskać wskazówki do powstającej koncepcji i zaangażować mieszkańców w projekt. Opinie można zgłaszać jeszcze do 14 czerwca poprzez elektroniczny formularz. 31 maja odbyło się pierwsze spotkanie. Do drugiego dojdzie 11 czerwca o 17.30 w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce przy ul. Pawiej 20B.

Miesiące starań

O tym, że mieszkańcy oczekują realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Zielonego Klina Południa Wrocławia, pisaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Urzędnicy nie doszukali się wówczas podstaw do przejęcia nieruchomości. Podkreślili jednak, że MPZP gwarantuje pozostawienie na nich zieleni i precyzuje dopuszczalny charakter inwestycji.

Obowiązujące przepisy dopuszczają nieodpłatne przekazanie jednostce samorządu terytorialnego działek na własność. Muszą być jednak przeznaczone w MPZP bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na realizację inwestycji m.in. w zakresie edukacji publicznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i kultury fizycznej. W związku z tym skontaktowaliśmy się w lipcu z KOWR i magistratem. Jak udało nam się wówczas ustalić, miasto ma podstawy do pozyskania Zielonego Klina.

Jednak aby do tego doszło, do wniosku o przejęcie konieczne jest dołączenie koncepcji zagospodarowania terenu, terminu realizacji inwestycji oraz źródeł jej finansowania. Ponadto warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości jest uzyskanie zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz ministra rolnictwa – wyjaśniała nam Maja Wysocka z biura prasowego magistratu.

Janina Jędrzejczyk, główny specjalista we wrocławskim oddziale terenowym KOWR, stwierdziła, że ostateczną decyzją będą mogli podjąć dopiero, gdy gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Zapewniła, że aktualnie nie planują przygotowywać do sprzedaży działek składających się na klin.

We wrześniu pisaliśmy o tym, że wiceprezydent miasta, Magdalena Piasecka, odpowiedziała na sierpniową interpelację posła Michała Jarosa w sprawie Klina. Poinformowała w niej, że w budżecie na 2019 rok zostaną zabezpieczone środki na przygotowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania tego terenu. W tym samym roku urzędnicy mieli zlecić opracowanie – tak też się stało.

W przyszłości planuje się etapową realizację tej inwestycji m.in. w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz środków przeznaczonych na rewitalizację zieleni – zapowiadała Magdalena Piasecka. – Opracowanie koncepcji będzie pierwszym i dla nas bardzo istotnym krokiem do kolejnych etapów. W oparciu o nią będzie można rozpocząć działania mające na celu bezpłatne przejęcie terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.