Amerykańska firma Jabil stawia na Wrocław. Uruchomi centrum badawczo-rozwojowefot. Jakub Zazula

Amerykańska firma Jabil stawia na Wrocław. Uruchomi centrum badawczo-rozwojowe

Orzech
Orzech
REKLAMA

Kolejna duża, międzynarodowa firma stawia na stolicę Dolnego Śląska. Jabil Inc., amerykańska firma tworząca rozwiązania produkcyjne, zwiększa swoją obecność we Wrocławiu. Otworzy nowe centrum badawczo-rozwojowe, na które otrzyma rządowe dofinansowanie w postaci dotacji celowej.

To już kolejna inwestycja tego światowego giganta we Wrocławiu. Jabil posiada w stolicy Dolnego Śląska centrum projektowe dla sektora motoryzacyjnego i opieki zdrowotnej. Teraz otworzy centrum badawczo-rozwojowe. Siedziba centrum znajdować się będzie w kompleksie biurowym Wrocław Business Garden, przy ul. Legnickiej.

11 grudnia 2023 r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Jabil Poland Sp. z o.o., inwestycji polegającej na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego we Wrocławiu.

Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2024-2027 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 1 526 870,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

1) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 388 701,98 zł;

2) w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 460 775,64 zł;

3) w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 353 695,95 ;

4) w roku 2027 w kwocie nie wyższej niż 323 696,43 .

Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:

REKLAMA

1) utworzenia w związku z Inwestycją we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., co najmniej 26 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem;

2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia utworzenia danego miejsca pracy, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie we Wrocławiu w poszczególnych latach spełniania tego warunku;

3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 12 723 920,00 zł.

Inwestor jest również zobowiązany do nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 229 030,50 zł.

fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula
fot. Jakub Zazula

O inwestorze:

Jabil zatrudnia aktualnie ponad 260 tys. pracowników w 100 lokalizacjach w 30 krajach. Jest czołowym dostawcą rozwiązań produkcyjnych, który pracuje dla wiodących światowych marek w zakresie rynku końcowego, możliwości technicznych i projektowych, wiedzy produkcyjnej, znajomości łańcucha dostaw i globalnego zarządzania produktem. Firmy na całym świecie korzystają z jego rozwiązań, aby wprowadzić swoje produkty na rynek.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
premol@op.pl(gość)
Fajnie. Wro do przodu.

Powierzchnie biurowe w Wrocław Business Garden

Business Garden Budynek A

Dostępna powierzchnia: 6438 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Od zaraz
 • klasa budynku: A
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/90.0
 • kontrola dostępu
 • podwieszany sufit

Business Garden Budynek B

Całkowita powierzchnia: 10449 m2
 • status budynku: gotowy
 • klasa budynku: A
 • certyfikat: LEED
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/110.0
 • kontrola dostępu
 • klimatyzacja
 • otwierane okna
 • recepcja
 • ochrona
 • czujniki dymu
 • podwieszany sufit

Business Garden Budynek C/D

Dostępna powierzchnia: 932 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Od zaraz
 • klasa budynku: A
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/90.0
 • kontrola dostępu
 • otwierane okna
 • recepcja
 • ochrona
 • podwieszany sufit

Business Garden Budynek F

Całkowita powierzchnia: 10657 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Prosimy o kontakt
 • klasa budynku: A
 • certyfikat: LEED
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/110.0
 • kontrola dostępu
 • klimatyzacja
 • otwierane okna
 • podłoga techniczna
 • recepcja
 • ochrona
 • czujniki dymu
 • podwieszany sufit
 • dwa źródła zasilania

Business Garden Budynek G-H

Dostępna powierzchnia: 3310 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Od zaraz
 • klasa budynku: A
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.20 EUR
 • minimalny okres najmu (w latach): 3
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/60
 • kontrola dostępu
 • otwierane okna
 • podłoga techniczna
 • recepcja
 • ochrona
 • czujniki dymu
 • podwieszany sufit
 • dwa źródła zasilania

Business Garden Budynek K

Dostępna powierzchnia: 3273 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Od zaraz
 • klasa budynku: A
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/90.0
 • kontrola dostępu
 • otwierane okna
 • ochrona
 • czujniki dymu
 • podwieszany sufit

Business Garden II Budynek E

Dostępna powierzchnia: 1949 m2
 • status budynku: gotowy
 • dostępność: Od zaraz
 • klasa budynku: A
 • certyfikat: LEED
 • współczynnik powierzchni wspólnych: 0.00
 • czynsz wywoławczy: 14.50
 • minimalny okres najmu (w latach): 5
 • współczynnik miejsc parkingowych: 1/90.0
 • kontrola dostępu
 • klimatyzacja
 • otwierane okna
 • recepcja
 • ochrona
 • czujniki dymu
 • podwieszany sufit