DODAJ

Augustów: Ruszyła budowa słynnej obwodnicy

Drogi i mosty / Augustów
Augustów: Ruszyła budowa słynnej
RynekInfrastruktury
2013-01-16 16:30:36

Niezbędną wycinką drzew i krzewów rozpoczęła się właśnie budowa obwodnicy Augustowa w województwie podlaskim. Wcześniej – 20 grudnia 2012 roku inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, a geodeci rozpoczęli wytyczanie pasa drogowego w terenie.


 


Obecnie pracuje pięć zespołów do prowadzenia wycinki drzew, które wcześnie zostały oszacowane przez rzeczoznawców. Na razie prace nie objęły drzewostanu zarządzanego przez Lasy Państwowe.Prac nie wstrzymały odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (którą 10 grudnia 2012 wydał wojewoda), ponieważ nadany jej został rygor natychmiastowej wykonalności. Klauzula ta umożliwia prowadzenie niezbędnych robót zanim decyzja stanie się ostateczna. A wycinka jest konieczna, bo tylko do końca lutego - zgodnie z przepisami ochrony środowiska - jest w ogóle możliwa. GDDKiA informuje, że do 14 stycznia wpłynęło 5 odwołań, które trafią do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.


 


Obwodnica Augustowa w nowym przebiegu przez Raczki realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj” od 11 marca 2011 roku, kiedy to została podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja polega na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km.Pierwszy z odcinków to jednojezdniowa droga krajowa nr 8 na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Raczki (dawniej Szkocja) o długości 21,48 km. Drugim odcinkiem będzie dwujezdniowa droga ekspresowa S61 na odcinku od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe (dawniej Lotnisk”) o długości 12,75 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2014 roku.