DODAJ

Reaktywacja bytomskiego Rozbarka. Budynek cechowni zaadaptowany na cele kulturalne

Budynki użyteczności publicznej / Bytom
Reaktywacja bytomskiego Rozbarka. Budynek
graviteo
2012-03-08 14:13:27

Po zrujnowanych obiektach byłej KWK Rozbark witających wjeżdżających do miasta od strony Chorzowa wkrótce zostanie wspomnienie i garść niechlubnych zdjęć, na których straszy zaniedbane postindustrialne cmentarzysko.

6 marca
prezydent Piotr Koj podpisał umowę z konsorcjum wykonawców, reprezentowanym przez Andrzeja Adamskiego z Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjno - Handlowego Budowlani Sp. z o.o., które zrealizuje projekt ,,Rewitalizacji terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I - budynek cechowni i administracyjny".


Pomysły na to, w jaki sposób zagospodarować przejęte w 2009 r. od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń tereny po byłej kopalni od lat zaprzątały głowę architektów. Najnowszą wizję przedstawiła niedawno studentka krakowskiej ASP, która u bram miasta ulokowała, robiące ogromne wrażenie, centrum tańca.Choć koncepcji było kilka, od początku mówiło się, że to właśnie w Rozbarku powstanie nowoczesny kompleks, w którym miałyby swoją siedzibę: Śląski Teatr Tańca, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa i Wydział Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zmodernizowany obiekt służyłby także Operze Śląskiej.Projekt realizowany będzie w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj", polegającym na opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę, a następnie wykonaniu robót budowlano-montażowych
- mówi Jadwiga Migas z Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu.Projekt zakłada adaptację i zmianę sposobu użytkowania dwóch obiektów po byłej KWK Rozbark: zabytkowego budynku cechowni i budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. I tak stosunkowo najlepiej zachowany budynek dawnej cechowni zaadaptowany zostanie na cele kulturalne. Powstanie tam profesjonalna scena teatralna, sala do ćwiczeń, sala widowiskowa oraz zaplecze administracyjno - socjalne i magazynowe.Nowy wizerunek zyska też budynek administracyjny, który po modernizacji pełnić będzie funkcję obiektu wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele edukacyjne, kulturalne i społeczne. Powstaną sale ćwiczeń, pokoje noclegowe, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem gospodarczym i sanitarnym. Zgodnie z obowiązującymi standardami budynki dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.Rozległy obszar po zamkniętej przed ośmiu laty kopalni to jednak nie tylko te dwie nieruchomości. Rozgrabiony przez zbieraczy złomu, zdewastowany wieloletnią działalnością zakładu przemysłowego teren wymaga gruntownej rekultywacji.Dlatego też ważnym elementem projektu jest przywrócenie tam zieleni oraz utworzenie obiektów zaliczanych do małej architektury: ławek, latarni, stojaków na rowery itp. Warto zaznaczyć, iż w kompleksie, obok dawnej cechowni znajdują się jeszcze inne obiekty, które decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wpisane do rejestru zabytków. Są to: kotłownia, maszynownia szybu Bonczyk oraz mur oporowy.Projekt rewitalizacji opiewa na kwotę 17 mln 835 tys. zł, a planowany termin jej realizacji obejmujący etap projektowania i wykonania robót budowlano-montażowych upłynie  z końcem przyszłego roku.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


źródło: UM Bytom