DODAJ

Spór wokół oznakowania na AOW. Magistrat odpiera zarzuty GDDKiA

Drogi i mosty / Wrocław
Spór wokół oznakowania na
tuWroclaw.com
2012-04-19 11:01:31

Kto jest winny temu, że kierowcy jadący drogą krajową nr 5 muszą przepychać się przez zatłoczone centrum miasta zamiast korzystać z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia? GDDKiA twierdzi, że to wina niezdecydowania magistratu. Miasto odpiera zarzuty - zdaniem urzędników to pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samodzielnie zdecydowali o oznakowaniu AOW.

GDDKiA nie wprowadzi na razie oznakowań o przebiegu dk nr 5 przez obwodnicę. Winą za to przedstawiciele tej instytucji obarczają wrocławski magistrat, który miał wycofać się z pomysłu, by droga krajowa nr 5 biegła przez AOW, a nie przez centrum miasta.

Zarzuty GDDKiA odpierają przedstawiciele magistratu.

- Miasto nie wycofało się z pomysłu zmiany przebiegu drogi krajowej nr 5 po otwarciu do ruchu AOW (nie ma takiej korespondencji z naszej strony). GDDKiA skorygowała oznakowanie na podstawie własnych decyzji - mówi Elwira Nowak, zastępca dyrektora wydziału inżynierii miejskiej w magistracie.

Urzędnicy odnieśli się również do stwierdzenia GDDKiA, że „magistrat – mimo obietnic - nie poinformował nas o swojej ostatecznej decyzji o przebiegu „piątki”, co skutecznie blokuje dalsze działania w tym zakresie”.

- Miasto nie ma uprawnień do decydowania o przebiegu dróg krajowych przez Wrocław. Przebieg dróg ustala w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu opinii prezydenta miasta. Magistrat nie mógł zatem obiecać jakiejkolwiek decyzji w sprawie przebiegu drogi krajowej nr 5, bo nie ma do takich decyzji prawa – dodaje Elwira Nowak.GDDKiA podkreśla, że drugi etap zmian oznakowania na AOW (czyli m.in. umieszczenie na znakach na węźle Bielańskim nazw dzielnic miasta i korekty dotyczące miejscowości kierunkowych znajdujących się na znakach w ciągu AOW) będzie możliwy po wydaniu rozporządzenia w sprawie przebiegu dróg krajowych przez miasto. Rozporządzenie wydaje Minister Transportu po uprzednich konsultacjach i opinii władz Miasta.

Sęk w tym, że wygląda na to, że ministerstwo nie przygotowuje żadnego rozporządzenia w sprawie drogi krajowej nr 5.

- Ministerstwo Transportu przekazało w ostatnim czasie Miastu do zaopiniowania zmianę przebiegu dróg krajowych przez Wrocław, jednak jedynie w zakresie zmiany przebiegu drogi nr 8 i wprowadzenia przebiegu drogi krajowej nr 98. Miasto zaopiniowało projekt zmian pozytywnie, a odpowiedzi zostały udzielone w ustawowym terminie – wyjaśnia Elwira Nowak.

Obowiązują więc ustalenia sprzed blisko czterech lat.

- W 2008 roku w związku z przystąpieniem przez Wrocław do budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Minister Infrastruktury dał Miastu promesę na włączenie tej ulicy do sieci dróg krajowych i wytyczenie przebiegu drogi krajowej nr 8 i nr 5 przez Północną Obwodnicę Śródmiejską. W związku z tym stanowiskiem Ministra przebieg dróg krajowych dla Miasta został wskazany w roku 2008 przez jednostkę właściwą do takich decyzji - tłumaczy Elwira Nowak.

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu GDDKiA ogłosiła przetarg na uzupełnienie oznakowania na AOW i A4.

W pierwszym etapie zostanie ustawionych kilkadziesiąt nowych tablic, w tym znaki informujące o kierunku na autostradę A4. Tego typu znaki zostaną ustawione od strony południowej AOW, począwszy od skrzyżowania w Magnicach, aż do skrzyżowania AOW z A4. Od strony północnej AOW istniejące oznakowanie zostanie uzupełnione o znaki kierujące na A4 przed i za Węzłem Stadion. Dodatkowo przed węzłem Stadion pojawią się znaki informujące o Stadionie Miejskim.
Autor: tm