Oficjalnie: Mercedes zainwestuje ponad 2 mld złotych w fabrykę silników w Jaworze źródło: mat. prasowe

Oficjalnie: Mercedes zainwestuje ponad 2 mld złotych w fabrykę silników w Jaworze

Dolny Śląsk, SZCZEGÓŁY
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
REKLAMA
Koncern Daimler wybuduje w dolnośląskim Jaworze fabrykę silników samochodowych, w której pracę znajdzie kilkaset osób. Minimalna wartość inwestycji przekroczy 2 mld złotych. 

Inwestycję, o której wiadomo było już od dłuższego czasu, oficjalnie ogłoszono w czwartek 13 października, podczas spotkania Markusa Schäfera, członka zarządu Mercedes-Benz Cars ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw z Mateuszem Morawieckim, wicepremierem i ministrem rozwoju i premier Beatą Szydło.

– Silnik Mercedesa made in Poland  trudno sobie wyobrazić lepszy przykład na rozwój zaawansowanych technologii w kontekście Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To na pewno będzie perła współpracy polsko-niemieckiej – podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki.


Inwestycja Daimler AG w Jaworze zakłada budowę w latach 2016-2020 fabryki silników benzynowych i diesla. Zakład będzie produkował wysoko innowacyjne 4-cylindrowe silniki spełniające obecne, a także przewidywane w przyszłości normy emisyjne.

Silniki będą produkowane w ramach nowo powstałej spółki Mercedes-Benz Manufacturing Poland (MBMP), na czele której stanął Andreas Schenkel.

– Nowa fabryka silników Mercedes-Benz w Polsce to zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych i wyraz coraz bardziej międzynarodowego charakteru kooperacji w zakresie produkcji zespołów napędowych. Pozwoli to poprawić elastyczność i wydajność naszej globalnej sieci produkcyjnej. Nową fabryką pokieruje Andreas Schenkel, który wspólnie z załogą i partnerami będzie z sukcesem realizował naszą strategię wzrostu – wyjaśnia Markus Schäfer.

Daimler w pierwszym etapie zainwestuje co najmniej 500 mln euro oraz utworzy kilkaset miejsc pracy.

Rozpoczęcie produkcji Daimlera planowane jest na rok 2019, a prace budowlane mają się rozpocząć w 2017 roku. 

Korzyści dla lokalnego rynku pracy i budżetu państwa

Realizacja projektu zostanie wsparta pomocą publiczną przez polski rząd. Spółka otrzymała już zezwolenie na działalność w Wałbrzyskiej SSE.

– Decyzja biznesowa Daimlera świadczy o tym, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Branża motoryzacyjna staje się hubem innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki temu w Polsce powstają miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji. Premiujemy szczególnie inwestycje w projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe i w sektorze nowoczesnych usług, które generują wartość dodaną dla polskiej gospodarki, a przez to zwiększają jej konkurencyjność – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju podkreślają, że inwestycja grupy Daimler wpisuje się w charakter przemysłowy Dolnego Śląska i pozytywnie płynie na lokalny rynek pracy. 

Zarówno powiat jaworski oraz sąsiadujące z nim powiaty (np. złotoryjski) charakteryzują się ponadprzeciętnie wysokim poziomem bezrobocia (Jawor – 14,5%, dane GUS, sierpień 2016 r.).

Premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki spotkali się dziś z Markusem Schaeferem z zarządu Mercedes-Benz....

Opublikowany przez Kancelaria Premiera na 13 październik 2016


Szacowane wpływy z inwestycji do budżetu państwa i budżetów samorządów to 55 mln zł w okresie realizacji inwestycji i 440 mln zł w okresie utrzymania.

Inwestycja firmy Daimler AG przyczyni się do powiększenia i rozwoju bazy poddostawców dla sektora motoryzacyjnego w Polsce oraz zwiększy prawdopodobieństwo przyciągnięcia kolejnych inwestycji z tego sektora.

100% produkowanych w fabryce silników będzie eksportowanych (na kwotę około 2 mld złotych rocznie), co pozytywnie wpłynie na bilans handlowy Polski. Eksportowane silniki Daimler AG, według szacunków, będą stanowiły około 1% całego polskiego eksportu.

Spółka planuje podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi (w tym w szczególności uczelniami wyższymi o profilu technicznym) w zakresie realizacji praktyk i staży studenckich.

Jak Polska walczyła o Mercedesa

O ten projekt konkurowaliśmy z Węgrami, gdzie Daimler ma już fabrykę. Wcześniej z walki odpadły również Czechy oraz Słowacja.

Rozmowy z Daimlerem rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku. Wcześniej inwestor (sierpień 2015 r.) podjął kontakty jedynie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Do wsparcia pomocą publiczną koncern zgłosił projekt o parametrach: 400 nowych miejsc pracy i 300 mln euro kosztów kwalifikowanych – to są minimalne gwarantowane parametry projektu.

Kalendarium:
  • 17 marca 2016 r. Minister Rozwoju podpisał z Daimler AG Memorandum of Understanding, regulujące szereg zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, w tym kwestie pomocy publicznej na realizację projektu.

  • 29 lipca 2016 r. Daimler AG złożył do Ministra Rozwoju wniosek o udzielenie pomocy publicznej w formie grantu gotówkowego na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”.

  • 8 września br. Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. (spółka grupy Daimler AG, która będzie realizować inwestycję) otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK.

  • 7 października w Ministerstwie Rozwoju podpisano akt notarialny – umowę przedwstępną nabycia przez Daimler gruntu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przeznaczonego pod budowę fabryki silników samochodowych.
O inwestorze

Grupa Daimler AG jest największym na świecie producentem pojazdów użytkowych i jednym z największych producentów samochodów z grupy premium oraz podzespołów motoryzacyjnych. Oprócz produkcji, grupa świadczy również usługi finansowe, leasingowe, zarządzanie flotą, ubezpieczeniowe oraz innowacyjne usługi w zakresie mobilności.

W 2015 r. Daimler zatrudniał w Polsce 247 osób i osiągnął obroty rzędu 3,7 mld zł. W Polsce Daimler AG działa za pośrednictwem 6 spółek (lokalizacje: Warszawa, Sosnowiec, Będzin, Siedlce, Komorniki). W każdej z nich spółka – matka posiada 100% udziałów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA