Drogi krajowe nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin zostaną przebudowane. Ruszają spotkania konsultacyjneGDDKiA

Drogi krajowe nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin zostaną przebudowane. Ruszają spotkania konsultacyjne

Orzech
Orzech
REKLAMA

W najbliższy wtorek, 19 września, rozpocznie się pierwsza tura spotkań informacyjnych w sprawie wariantów przebudowy DK94 i DK36 na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Lubinem. Przedstawione i omówione zostaną opracowane warianty przebudowy trasy oraz uwarunkowania związane z przebiegami trasy na terenie danej gminy.

Spotkania z mieszkańcami

Łącznie odbędzie się pięć spotkań z mieszkańcami gmin, przez które przebiega inwestycja.

Szczegółowy harmonogram spotkań:

GDDKiA

W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu, każda osoba będzie mogła zgłosić swoje propozycje, przekazać ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące inwestycji na specjalnym formularzu. Formularze będą dostępne na miejscu spotkania.

Wypełniony formularz opinii można przekazać osobiście przedstawicielom GDDKiA lub Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym lub przesłać maksymalnie do siedmiu dni po spotkaniu za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław,

- poczty elektronicznej (w postaci skanu/zdjęcia) na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl z dopiskiem „DK94 i 36 – spotkania informacyjne”,

Materiały dot. proponowanych wariantów przebudowy DK94 i DK36 Wrocław – Lubin są dostępne na stronie internetowej inwestycji oraz w siedzibach urzędów poszczególnych gmin.

Druga tura spotkań informacyjnych z mieszkańcami planowana jest w I kwartale 2024 r.

REKLAMA
dk94-dk36-wroclaw-lubin-stesr.gddkia.gov.pl
GDDKiA

Wszystkie plany orientacyjne + sytuacyjne + ANKIETY

O inwestycji:

W realizowanym obecnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z koncepcją programową (STEŚ-R) zostaną opracowane warianty przebiegu trasy. Zakładać będą one rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  Trasa będzie przebiegać przez trzy powiaty: lubiński, legnicki oraz średzki.    

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, zakłada się rozbudowę drogi do przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.     

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości, przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Parametry drogi zostaną dostosowane do prognozowanych natężeń ruchu z jednoczesnym dostosowaniem konstrukcji drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.   

Realizacja tej trasy spowoduje odciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości. Dzięki podniesieniu standardów środowiskowych, obniżeniu poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy wpłynie na poprawę warunków życia.  

Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie Projektuj i buduj. 

Źródło: GDDKiA

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Kaitek(gość)
Robić to szybko i odpowiednio bo dopiero mozna się brać za A4 bo sie zakorkujemy  Kaitek
REKLAMA