Kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia gotowy. Kiedy nim pojedziemy? DSDiK

Kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia gotowy. Kiedy nim pojedziemy?

ZDJĘCIA
REKLAMA

W niedzielę, 13 listopada mają zakończyć się według harmonogramu inwestycji, prace na budowie kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW), pomiędzy miejscowościami Łany a Długołęką. Następnie generalny wykonawca, firma Kobylarnia (lider konsorcjum) ma przekazać ten odcinek drogi przedstawicielom Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który odpowiedzialny jest za procedurę odbiorową. To, kiedy ten odcinek zostanie dopuszczony do ruchu i kiedy pojadą nim pierwsi kierowcy, zależy właśnie od tego urzędu.

Odbiory mają potrwać kilka tygodni. Są szanse, że zakończą się one jeszcze w tym roku. Jako nieoficjalną datę otwarcia podaje się dzień 20 grudnia. Czy tak rzeczywiście się stanie? Dużo będzie zależało od tego, czy i ewentualnie jak dużo znajdzie się usterek i braków.

Koszt całej inwestycji to 164,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020". Inwestorem jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK).

Kontrakt pn. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule "Zaprojektuj i Wybuduj", obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi o długości około 9,85 km (od km 8+070 do km 17+920), zlokalizowanego w powiecie wrocławskim, na terenie miasta Wrocław (obręb Wojnów) oraz gmin Czernica i Długołęka.

Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner). W ramach podpisanej umowy konsorcjum zapewni dziesięcioletnią gwarancję na prace budowlane.

DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK
DSDiK

Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8.

Droga będzie się składać m.in. z jednej jezdni dwupasowej (2 × 3,50 m), ciągu pieszo-rowerowego, dróg dojazdowych i serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzeń ochrony środowiska, wiaduktów nad terenami PKP, mostów nad ciekami i rzekami: Kanałem Granicznym, Widawą i Toporem oraz licznych przepustów.

Odcinek rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z łącznikiem "Długołęka" Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

UMWD

Budowa nowego odcinka drogi po jej zakończeniu realizacji będzie odciążeniem miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są owe gminy. Inwestycja wzbogaci układ komunikacyjny powiatu oraz województw na wschód od Wrocławia.

REKLAMA

Ponadto skróci się czas i poprawi jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455, gminy Czernica, rejonu Wojnowa, gminy Długołęka w kierunku północnym, z możliwością kontynuacji podróży krajową drogą nr 98.

Nowo powstała droga wojewódzka stanowić będzie łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 455 a drogą krajową nr 98, a także powiązanie komunikacyjne z istniejącym układem, tj.:

- z planowaną drogą gminną gminy Czernica,

- z drogą powiatową DP1922D odcinek Kiełczówek-Dobrzykowice,

- z drogą powiatową DP1920D odcinek Kiełczów-Śliwice,

- z drogą powiatową DP1918D Kiełczów-Piecowice,

- z drogą gminną – ul. Bławatna w Mirkowie.

W zakres inwestycji wchodzi:

- droga główna w układzie przejściowym,

- skrzyżowania z drogami przyległymi i liniami kolejowymi,

- drogi dojazdowe i serwisowe (obsługujące tereny przyległe do drogi wojewódzkiej),

- most przez rzekę Widawę,

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi wojewódzkiej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką,

- systemu odwodnienia terenu,

- urządzenia ochrony środowiska,

- nasadzenia zieleni drogowej,

- oświetlenie drogowe,

- sygnalizacja świetlna,

- oznakowanie drogi wojewódzkiej, urządzenia BRD.

DSDiK

Aktualnie trwa także budowa części południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – od ulicy Żernickiej do ronda Buforowa-Strzelińska.

Komentarze (6)

Napisz komentarz
Kierowca(gość)
Kierowcaodbierajcie sobie ile chcecie ale odblokujcie dwa pasy miedzy Mirkowem a Długołęką!!! Dość już się wystaliśmy w korku!
dupa(gość)
Obwodnicą się nie pojedzie bo będzie cała stała w gigantycznym korku. Gratyluje pomysłu po 1 pasie w obie strony!
Arek(gość)
Gratulacje, jakież wizjonerstwo -jeden pas w jedną stronę. I dziwić się tu żeśmy pośmiewiskiem Europy, że o Afryce czy Azji nie wspomnę Takie mocarstwo!!!!
Prapra.(gość)
Kolejna betonoza władz Wrocławia. Wystarczyło ścieżki rowerowe i piesze zrobić a nie naturę niszczyć. Się pis twoim zajmie.
ZaCoFunny(gość)
Obwodnica?! Między Łanami a Siechnicami jest 7km tej tzw. "obwodnicy" po jednym pasie w obu kierunkach! Odcinek, który zgodnie z przepisami można pokonać w 6min, zajmuje 5 razy tyle czasu w godzinach szczytu, albo kiedy jedzie np. koparka. Jak jest wypadek, to jest totalny paraliż tej części miasta. Za sprawą przyłączeń od północy i południa, wkrótce będzie jeszcze więcej pojazdów. Jeden pas ruchu na takiej drodze to żenada, dla niemal milionowego miasta (tak, tyle ludzi mieszka w aglomeracji W-w razem ze studentami i Ukraińcami).
mendahalina@gmail.com(gość)
Pojedziemy nią pewnie po remoncie, ktory sie zacznie po otwarciu
REKLAMA