Obwodnica Wałbrzycha została otwarta GDDKiA | Foto: Michał Soroko

Obwodnica Wałbrzycha została otwarta

ZDJĘCIA
REKLAMA

Nowa, sześciokilometrowa trasa w ciągu drogi krajowej nr 35 jest już dostępna dla użytkowników. To wielka zmiana komunikacyjna dla całej lokalnej aglomeracji, która poprawi przepustowość w Wałbrzychu i podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez Gminę Wałbrzych i GDDKiA. Przypomnijmy, że Wałbrzych jest miastem na prawach powiatu grodzkiego i w swoich granicach administracyjnych odpowiada za utrzymanie i budowę odcinków dróg krajowych. W związku z powyższym, 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji.

Zgodnie z tym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansowała budowę odcinka pozamiejskiego o długości ok. 1,1 km, przebiegającego przez teren Gminy Szczawno-Zdrój. Natomiast Gmina Wałbrzych pokryła koszty budowy odcinka miejskiego o długości ok. 5 km.

GDDKiA | Foto: Michał Soroko
GDDKiA | Foto: Michał Soroko

Obwodnica Wałbrzycha jest drogą dwujezdniową o długości około 6 km. Jest zlokalizowana w północno- zachodniej części miasta Wałbrzycha i północno-wschodniej części miasta Szczawno Zdrój, obejmując tereny od wiaduktu kolejowego przy ul. Wieniawskiego do skrzyżowania ulic: Kolejowej i Wysockiego. Na trasie wybudowano dwa węzły drogowe – Żeromskiego i Reja. Powstały trzy wiadukty: dwa w ciągu DK35 oraz jeden nad linią kolejową 274 relacji Wrocław - Zgorzelec. Przebudowany został odcinek DK35 od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego. Zadanie obejmowało także budowę dróg dojazdowych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, oświetlenia oraz przebudowę kolidujących sieci istniejącej infrastruktury.

GDDKiA | Foto: Michał Soroko
REKLAMA
GDDKiA | Foto: Michał Soroko

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2022 przez firmę Budimex. Łączna wartość inwestycji wynosi przeszło 397 mln zł, w tym ponad 46 mln zł to koszty poniesione przez GDDKiA. Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to prawie 297 mln zł.

GDDKiA | Foto: Michał Soroko
GDDKiA | Foto: Michał Soroko

Zakończona inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Wałbrzycha oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA