Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla obwodnicy Głogowa już za namiGDDKiA

Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla obwodnicy Głogowa już za nami

REKLAMA

W środę, 8 marca 2023 roku odbyła się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (tzw. KOPI), w formie wideokonferencji. Spotkanie dotyczyło dokumentacji projektowej opracowanej w ramach umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12.

W wideokonferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, samorządowców, Straży Pożarnej, PKP i innych instytucji mających wpływ na inwestycję.

Podczas spotkania wykonawca omówił Koncepcję Programową (KP) dla wariantu PN4, który został zatwierdzony do dalszych analiz na posiedzeniu KOPI dla etapu STEŚ w 2021 r. oraz w październiku 2022 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wydaną przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Trasa obwodnicy zgodnie z przebiegiem wariantu PN4 zostanie zrealizowana nowym śladem, po zachodniej stronie miasta Głogowa i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów.

Obwodnica Głogowa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 12.

GDDKiA
REKLAMA

Docelowo przebieg obwodnicy Głogowa spełniać będzie wymagania, zarówno pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Każdy uczestnik na posiedzeniu KOPI mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat zaprezentowanego przebiegu oraz wnieść swoje uwagi. Obecnie trwa analiza wszystkich zgłoszonych stanowisk.

Zakończenie prac komisji KOPI, dla budowy obwodnicy Głogowa, planowane jest w II kwartale br. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót w formule Projektuj i buduj oraz Nadzór inwestorski.

GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA